Nabór do Wydziału Starszoharcerskiego

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 4 min czytania

Wydział Starszoharcerski tworzy wspólnotę metodyków starszoharcerskich, przy czym głównym celem działania jest przede wszystkim wspieranie struktury ZHP w realizacji zadań wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego.

Wydział brał aktywny udział w pracach nad tworzeniem nowych instrumentów metodycznych i jest odpowiedzialny za przygotowanie kadry ZHP do wdrażania zmian. Wydział tworzy również poradnictwo dla drużynowych i metodyków starszoharcerskich (SIM, poradniki metodyczne itp.). Głównym zadaniem Wydziału będzie praca ze starszoharcerskimi zespołami w chorągwiach.

Kogo rekrutujemy?

  • Kierownika/Kierowniczkę Wydziału,
  • członków Wydziału.

Do realizacji zadań Wydziału oraz innych projektów, w tym:

  • komunikacja z regionami i referatami oraz koordynacja spotkań metodyków, budowanie wspólnoty metodyków starszoharcerskich,
  • poradnictwo metodyczne i wsparcie we wdrażaniu nowego Systemu Instrumentów Metodycznych,
  • koordynowanie form kształceniowych na poziomie centralnym oraz udział w rozwoju kształcenia skierowanego do metodyków starszoharcerskich,
  • komunikacja zewnętrzna w social mediach, prowadzenie grup dla metodyków, kanału fb itp.,
  • promowanie metodyki starszoharcerskiej.

Wydział działa w ramach obszaru wsparcie metodyczno-programowe i podlega zastępczyni naczelniczki ZHP hm. Annie Pospiesznej. Kierownikiem Wydziału Starszoharcerskiego jest hm. Artur Lemański (Chorągiew Gdańska).

Link do strony na SharePoint:

https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Zesp%C3%B3%C5%82-Starszoharcerski.aspx

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.