Nabór do Wydziału Komunikacji i Promocji

Olga Junkuszew
19/08/2022
~ 6 min czytania

Najważniejszym zadaniem Wydziału Komunikacji i Promocji jest koordynowanie działań związanych z komunikacją bieżącą ZHP i promocją harcerstwa.

Do zadań Wydziału Komunikacji i Promocji należą między innymi: współpraca z mediami ogólnopolskimi; partnerstwa, patronaty i rzecznictwo ZHP; opracowywanie i realizowanie kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1%; wdrażanie strategii komunikacji ZHP; rozszerzenie katalogu identyfikacji wizualnej ZHP; budowanie zaplecza technologicznego mediów ZHP; opracowywanie, prowadzenie serwisu internetowego oraz serwisów społecznościowych na poziomie centralnym; redagowanie następujących tytułów: magazyn internetowy „Na tropie” – za pomocą redakcji „Na tropie”, kwartalnik dla drużynowych „Z perspektywy’ – za pomocą redakcji „Z perspektywy”, telewizja internetowa ZHP360 – za pomocą redakcji ZHP360. Wydział wspiera komunikacyjnie wszystkie szczeble organizacji z szczególną uwagą kierowaną na wsparcie szczebla chorągwianego.

W ramach wydziału będą działać 3 zespoły:

  • Zespół ds. foto i video, który odpowiedzialny jest za tworzenie stock'u zdjęciowego ZHP oraz o dbanie o spójność przekazu foto i video.
  • Zespół ds. grafiki, który odpowiada za tworzenie oprawy wizualnej wydarzeń centralnych, tworzenie spójnego przekazu graficznego ZHP oraz dbanie o graficzną część kampanii wizerunkowych ZHP i kampanii 1,5%.
  • Zespół ds. ZHP360, który odpowiada za tworzenie harcerskiej telewizji internetowej ZHP360.

Wydział będzie działał pod kierownictwem phm. Olgi Junkuszew (Chorągiew Lubelska) i podlegał naczelniczce ZHP hm. Martynie Kowackiej.

Kogo rekrutujemy?
Rekrutujemy osoby na funkcje:

członków Wydziału Komunikacji i Promocji;

członków zespołu ds. foto i video, w tym jego szefa;

członków zespołu ds. grafiki, w tym jego szefa;

członków zespołu ds. ZHP360, w tym jego szefa.

osób zaintereoswanych wspieraniem rozwoju aplikacji HarcApp oraz programów i aplikacji z nią związanych

Poznaj poszukiwane kompetencje:

Link do strony na SharePoint: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Wydzia%C5%82-Promocji-i-Komunikacji.aspx

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.