Nabór do Harcerskiego Instytutu Badawczego GK ZHP

Olga Junkuszew
22/08/2022
~ 5 min czytania

Instytut zajmuje się szeroko pojętym prowadzeniem badań związanych z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego, ruchu harcerskiego oraz ruchu skautowego. Przypatrujemy się z zainteresowaniem każdemu aspektowi działania harcerstwa na wszystkich jego szczeblach.

Jesteśmy “głosem” harcerzy i harcerek w organizacji, służymy pomocą i dobrą radą osobom, które na swoje potrzeby tworzą projekty badawcze. Współpracujemy w wieloma wydziałami i zespołami Głównej Kwatery w zakresie koordynowania i przeprowadzania badań tematycznych. Organizujemy konferencje, warsztaty, seminaria, jak i innego rodzaju formy upowszechniania wiedzy. Swoje badania prowadzimy wykorzystując metody badawcze, pomagające w łatwym odbiorze badań przez respondentów.

Naszymi zadaniami są:

 • prowadzenie badań z zakresu wiedzy o ZHP, inicjowanych samodzielnie i w odpowiedzi na zapotrzebowanie władz ZHP,
 • inicjowanie i prowadzenie naukowych programów badawczych,
 • inicjowanie forów wymiany myśli teoretycznej, doświadczeń i wyników badań (konferencje, seminaria, publikacje) wewnątrz i poza ZHP,
 • wspieranie i kontrola projektów badawczych realizowanych z udziałem członków ZHP (wraz z udzielaniem zgody na takie badania),
 • organizacja szkoleń dotyczących prowadzenia prac badawczych i interpretacji ich wyników,
 • Popularyzacja wiedzy
 • gromadzenie opracowań, informacji, wyników badań obejmujących swym zakresem zagadnienia, które mieszczą się w obszarze działalności statutowej Związku,
 • administrowanie Panelem Badawczym ZHP.

Kierowniczką Harcerskiego Instytutu Badawczego jest hm. Urszula Warchocka (Główna Kwatera), jednostka podlega zastępcy naczelniczki ZHP hm. Bartoszowi Bednarczykowi.

Kogo rekrutujemy?

 • Osoby, które mają lekkie pióro i potrafią tworzyć teksty popularyzatorskie, plain writing, redagować teksty.
 • Osoby o umiejętnościach statystycznej analizy danych.
 • Osoby, które lubią pracować z badaniami “od kuchni” do obsługi badań CAWI w systemie ankietowym – mile widziana znajomość narzędzia LimeSurvey.
 • Osoby potrafiące wizualizować dane za pomocą różnego rodzaju grafik - mile widziane biegłe użytkowanie programów do obróbki grafik (Canva, GIMP, Photoshop, InDesign itp.), ale także audio/wideo.
 • Osoby z zacięciem promocyjnym do promowania nas w mediach społecznościowych, prowadzenia profilu FB.

Pierwszym etapem naboru jest przesłanie ankiety: ankieta rekrutacyjna, do której należy załączyć opinię komendanta chorągwi.

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2022 r. Drugim etapem naboru są rozmowy instruktorskie właściwego kierownika zespołu/wydziału ze zgłoszonymi instruktorami.