78. rocznica zdobycia Monte Cassino przez 2. Korpus Polski gen. Władysława Andresa

ZHP
28/05/2022
~ 3 min czytania

Niemal 100 harcerek i harcerzy wzięło udział w tegorocznych obchodach rocznicowych w celu uczczenia bohaterskich czynów polskich żołnierzy 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa podczas kampanii włoskiej. Reprezentacja ZHP uczestniczyła w nich w ramach Projektu „Zdobywcy Monte Cassino”, który skierowany był do harcerzy oraz harcerek ZHP działających na terenie Wielkopolski, Mazowsza oraz Dolnego Śląska. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Włoch.

Pierwszym etapem wyprawy było Nettuno, gdzie harcerze odwiedzili Amerykański Cmentarz Wojenny i Miejsce Pamięci Sycylia–Rzym. Harcerze poznali historię lądowań i walk żołnierzy amerykańskich biorących udział w Kampanii Włoskiej. Kolejnym elementem wyprawy był udział w uroczystościach zorganizowanych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z okazji 78. Rocznicy Bitwy o Monte Cassino. 17 maja harcerze uczestniczyli w uroczystościach w Piedimone San Germano. Tam wysłuchano słów Jana Józefa Kasprzyka- szefa UdsKiOR, burmistrza miasteczka i przede wszystkim apelu poległych na Wzgórzu Pamięci odczytanego przez ppłk. Ottona Hulackiego - weterana 6. Pułku Pancernego. Była to lekcja historii i patriotyzmu, podczas której harcerze pomagali kombatantom, asystując im przy wejściu na wzgórze.

Podczas uroczystości w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o czynie zbrojnym Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami Pro Bono Poloniae miedzy innymi hm. Dorotę Kołakowską oraz hm. Tomasza Fliszkiewicza.

18 maja reprezentacja ZHP wzięła udział w uroczystościach złożenia kwiatów przed popiersiem gen. Władysława Andersa w Cassino. Hołd swojemu dowódcy oddali ostatni żyjący żołnierze 2. Korpusu Polskiego. Harcerze udali się również na wzgórze 593 pod pomnik 3 Dywizji Strzelców Karpackich, wzgórze 575 pod pomnik 5 Kresowej Dywizji Piechoty, a także przeszli do pomnika 4 Pułku Pancernego Skorpion.

Tego samego dnia na Polskim Cmentarzu Wojennym odbyły się najważniejsze uroczystości 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Obchody zainaugurowało odegranie hymnów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej. Następnie została odprawiona msza św. polowa koncelebrowana przez biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza i kapelanów wojskowych. Po mszy św. w swoim przemówieniu Jan Józef Kasprzyk podziękował weteranom za ich walkę o wolną Polskę. Po przemówieniach m.in. córki gen. Andersa Anny Marii Anders, wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra Mariusza Błaszczaka, złożono na cmentarzu wiązanki kwiatów. Na zakończenie utwór „Czerwone Maki” odśpiewał zespół „ Śląsk”.

Kolejnego dnia harcerze wzięli udział w uroczystościach w San Vittore del Lazio oraz na Włoskim Cmentarzu Wojennym Mignano Monte Lungo.

W wymienionych uroczystościach udział wzięli kombatanci, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele włoskich władz samorządowych, harcerze z ZHP i ZHR, formacji wojskowych, Sybiracy oraz członkowie opozycji antykomunistycznej w PRL.

Dzięki dofinansowaniu wyjazdu przez UdsKiOR oraz Instytut Pamięci Narodowej reprezentacja prawie 90 harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego miała możliwość poszerzenia i utrwalenie wiedzy na temat 2. Korpusu Polskiego i walk żołnierzy polskich we Włoszech, na temat Kampanii Włoskiej. Przy zadaniach związanych z opieką nad weteranami oraz przygotowaniach cmentarza do uroczystości miała możliwość głębszego zrozumienia czym jest służba w życiu harcerza.

W wyniku wspólnego działania harcerze mieli możliwość nawiązania trwałych kontaktów miedzy członkami drużyn harcerskich, a przede wszystkim pogłębienia świadomości i dumy narodowej oraz kształtowania idei patriotyzmu wśród młodych ludzi.