11. World Urban Forum w Katowicach

ZHP
28/06/2022
~ 2 min czytania
fot. Marek Szostak

Podczas trwającego w Katowicach 11. World Urban Forum organizowanego przez ONZ, w sesji poświęconej odpowiedzi miast i organizacji pozarządowych na kryzys na Ukrainie, UNICEF zaprezentował działania trwającego od kwietnia partnerstwa z harcerzami i skautami z 9 krajów. Samarytanka Julia Siudek, drużynowa z Chorągwi Krakowskiej opowiedziała o początkach służby na terenie dworca głównego w Krakowie. Julia mówiła o potrzebach i wyzwaniach jakie czekały harcerzy podczas tej pracy, o obciążeniu psychicznym, wsparciu cywilnych wolontariuszy oraz nawiązanych tam przyjaźniach. Podczas prezentacji opowiedziała również o codziennej pracy drużynowych, którzy zachęcają dzieci uchodźców do działań w drużynach i uczestnictwa w harcerskich drużynach.

Na konferencji prelekcję poprowadziła również hm. Agnieszka Pospiszyl, koordynatorka projektu UAct w ZHP, która opowiadała o roli organizacji młodzieżowych w odpowiedzi na kryzys humanitarny. Podczas wystąpienia podkreśliła rolę jaką odgrywają w procesie integracji społecznej dzieci i młodzieży w krajach goszczących.

Uczestnikami sesji zorganizowanej przez UNICEF byli przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, w tym Czech, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Słowacji i Turcji. Większość z nich podkreślała, że w ich krajach Skauci są również bardzo aktywni w niesieniu pomocy uchodźcom.

Wśród słuchaczy był m.in.  João Armando Gonçalves, były przewodniczący WOSM. 

ECARO/PCA20225620 being funded by UNICEF