Zespół Wędrowniczy WWM GK ZHP ogłasza konkurs na komendę Wędrowniczej Watry 2022

Maja Pawińska
23/02/2021
~ 3 min czytania
fot. Piotr Rodzoch

Poszukujecie nowego wyzwania? Macie pomysł na to, jak jeszcze lepiej i skuteczniej zaplanować tę całoroczną inicjatywę dla wędrowników? A może siedząc kiedyś przy watrowym ogniu z patrolem myśleliście o tym, by poprowadzić przygotowania i rozpalić płomień Wędrowniczej Watry? Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich tych, którzy chcieliby z pełną mocą zaangażować się w działania na rzecz ruchu wędrowniczego.

Wymagania względem komendanta/komendantki:

· Co najmniej stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni,

· Doświadczenie w organizacji dużych przedsięwzięć programowych,

· Doświadczenie jako uczestnik/uczestniczka lub członek/członkini kadry Wędrowniczej Watry,

· Wiedza w zakresie pracy z metodyką wędrowniczą,

· Bardzo dobre zorganizowanie i umiejętności komunikacyjne,

· Sumienność i terminowość,

· Zaliczona służba instruktorska oraz opłacone składki,

· Akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca/chorągwi, zgodnie z przydziałem służbowym),

· Znajomość pakietu Office i biegła obsługa narzędzi Office 365,

· Doświadczenie w pracy w referacie wędrowniczym jest ogromnie mile widziane!


Cele, jakie ma spełniać Wędrownicza Watra 2022:

· Budowanie i tworzenie ogólnopolskiej wspólnoty ruchu wędrowniczego,

· Umożliwienie referatom wędrowniczym strukturalnego wspierania jednostek na terytorium ich działania (namiestnictw, drużyn, patroli) poprzez konsultacje i wsparcie całorocznej pracy związanej z realizacją zadań przedzlotowych i przygotowaniem programu zlotu współtworzonego przez uczestników,

· Wsparcie zgłoszonych jednostek w organizacji indywidualnych form obozowych drużyny oraz stworzenie możliwości organizacji wspólnych obozów ze środowiskami, które wyrażą taką chęć,

· Upowszechnienie organizacji obozów wędrownych/zgrupowań przez drużyny wędrownicze,

· Przekazywanie dobrych praktyk i szerzenie idei wędrowniczej,

· Poznawanie regionów i piękna całej Polski,

· Promowanie i realizacja Polityki środowiskowej ZHP.


Pozostałe oczekiwania względem projektu:

· Rzetelne planowanie pracy, w tym budżetowanie przedsięwzięcia,

· Przeprowadzenie przedsięwzięcia w sposób możliwie najpełniej realizujący założone cele przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim cele wychowawcze,

· Stosowanie systemu pracy z kadrą wobec instruktorów zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia,

· Efektywne zarządzanie zasobami,

· Terminowe rozliczenie przedsięwzięcia,

· Rzetelna ewaluacja przedsięwzięcia,

· Stała współpraca z Zespołem Wędrowniczym pod okiem opiekuna projektu.


Wymagane treści zgłoszenia:

· Przedstawienie własnej kandydatury na Komendanta/Komendantkę Wędrowniczej Watry 2022, z uwzględnieniem wymagań postawionych w ogłoszeniu.

· Zaproponowanie (co najmniej) 2 osób jako pozostałych członków/członkiń Komendy Wędrowniczej Watry 2022 wraz z określeniem obszaru ich odpowiedzialności w organizacji przedsięwzięcia (obligatoryjnie zastępcy/zastępczynie ds. programu oraz finansów).

· Krótki opis wizji wstępnej koncepcji organizacyjnej i programowej (główna idea programowa oraz zarys programu, sposoby zaangażowania uczestników w realizację działań programowych zlotu, pomysł na współpracę komendy z innymi zespołami/komendami na różnych szczeblach organizacji).


Czekamy na Wasze zgłoszenia! Możecie przesyłać je (oraz wszelkie zapytania dotyczące konkursu) do 31 marca 2021 roku na adres wedrownicy@zhp.pl.


hm. Karolina Kornas-Bojaronus HR Szefowa Zespołu Wędrowniczego WWM GK ZHP