Zapraszamy harcerki i harcerzy do dołączenia do delegacji ZHP na Youth Wave Summit

Ewa Lachiewicz
11/06/2021
~ 5 min czytania

Wydział Zagraniczny poszukuje harcerek i harcerzy w wieku 14-17 lat, którzy pragną reprezentować ZHP na międzynarodowym wirtualnym szczycie skautek i skautów pod nazwą Youth Wave Summit w dniach 23-25 lipca 2021. Obrady będą trwały 4-5 godzin dziennie (14-18:00 w piątek i sobotę oraz 13-18:00 w niedzielę).

Organizatorem Youth Wave Summit jest Związek Harcerstwa Polskiego.

Na konferencję zostali zaproszeni skauci i skautki z Europy i świata.

Celem spotkania jest stworzenie forum dyskusji o najważniejszych problemach współczesnego świata: zmianach klimatu, zaangażowaniu obywatelskim i pomyślnym rozwoju młodych ludzi (climate change, well-being of youth, civic engagement). Te trzy zagadnienia zostaną podzielone na mniejsze tematy, ściśle powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Dyskusja będzie prowadzona zgodnie z modelem ONZ, w którym każdy uczestnik wciela się w rolę delegata przydzielonego mu państwa członkowskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych i reprezentuje jego stanowisko. Uczestnicy szczytu dowiedzą się wcześniej, jaki kraj został im przydzielony i będą mogli się przygotować. Dzięki zastosowaniu tej metody uczestnicy otworzą się na inne kraje i kultury, a wypracowane przez nich stanowiska będą uwzględniać spojrzenie różnych państw.

Uczestnicy dostaną wskazówki i materiały, które pomogą im w przygotowaniu się do konferencji, a także będą mieli okazję uczestniczyć w webinarze przygotowawczym lub obejrzeć nagrany webinar z informacjami i instrukcjami.

Inne ważne fakty o Youth Wave Summit:

- językiem szczytu jest angielski – uczestnicy muszą być gotowi do dyskutowania na różne tematy w tym języku

- udział w szczycie jest bezpłatny

- YWS jest dofinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, partnerem jest World Wide Fund for Nature Polska i Europejskie Centrum Solidarności

- uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w międzynarodowym projekcje Youth Wave Summit.

Aby dołączyć do delegacji ZHP na YWS trzeba:

- być harcerką lub harcerzem w wieku 14-17 lat (do 25 lipca 2021 nie można ukończyć 18 lat)

- interesować się problemami globalnymi (takimi jak zmiany klimatu czy nierówności społeczne)

- być gotowym do aktywnego uczestnictwa w szczycie

- nie bać się publicznie wygłaszać swoich opinii (online)

- posiadać umiejętność rozmawiania i dyskutowania po angielsku

- umieć spojrzeć na świat z różnych perspektyw

- zgłosić się do 23 czerwca.

Osoby zainteresowane dołączeniem do polskiej delegacji mają do wykonania dwa zadania:

Zadanie 1: Nagraj 3-5-minutowy film w języku angielskim, w którym przedstawisz się i odpowiesz na następujące pytania:

- What is your name and where are you from?

- What would you like others to know about you?

- Why do you want to participate in the Youth Wave Summit?

- If you could change one thing in the world for all the people – what would it be and why?

Zadanie 2:  Przygotuj pisemną odpowiedź (maksymalnie 800 znaków) na pytanie:

If you got suiffcient amount of funds for a project to help change your local community (your street, district or your city, etc.) what would you like to do and why?

Powyższe materiały – film i tekst – posłużą organizatorom szczytu do lepszego poznania kandydatów i podzielenia ich na grupy. Nie będą publicznie pokazywane ani udostępniane bez zgody autora.

W celu zgłoszenia chęci dołączenia do polskiej delegacji na szczyt należy wysłać email na adres Wydziału Zagranicznego wza@zhp.pl do środy 23 czerwca 2021.

Mail może wysłać kandydat lub jego opiekun prawny.

W mailu muszą się znaleźć następujące informacje o kandydacie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, adres email do korespondencji, telefon kontaktowy, funkcja pełniona w ZHP, drużyna, hufiec oraz dane opiekuna prawnego: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego.

W mailu muszą się znaleźć następujące informacje o kandydacie:

imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, adres email do korespondencji, telefon kontaktowy, funkcja pełniona w ZHP, drużyna, hufiec oraz dane opiekuna prawnego – imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego

Do maila należy dołączyć:

- zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w projekcie Youth Wave Summit i na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w projekcie (przez udział w projekcie rozumiemy również proces kwalifikacji do delegacji ZHP na konferencję)

- zgodę komendanta hufca na udział w projekcie Youth Wave Summit.

Ww. zgody mogą zostać wysłane mailem bezpośrednio na adres wza@zhp.pl.

Zgoda komendanta hufca - z adresu w domenie ZHP.

Do maila można dołączyć od razu lub po otrzymaniu informacji zwrotnej od Wydziału Zagranicznego:

- link do filmu i tekst (zgodnie z opisem wyżej).

Uwaga! Youth Wave Summit, którego dotyczy to zaproszenie, jest częścią większego projektu pod nazwą Youth Wave Project.

Więcej informacji o szczycie:

https://www.facebook.com/youthwave2021