Wpłynęła kandydatura hm. Krzysztofa Patera na funkcję Przewodniczącego ZHP

ZHP
06/10/2021
~ 1 min czytania

Folder ze zgłoszeniami Krzysztof Pater

Strony kandydata:

https://www.facebook.com/poprosturazem2021

http://www.poprosturazem.info/

Więcej informacji oraz bieżące materiały związane z 42 Zjazdem ZHP znajdują się na stronie https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/42.-Zjazd-ZHP(1).aspx