Uzupełnienie składu Głównej Kwatery

Maja Pawińska
19/04/2021
~ 1 min czytania

W sobotę Rada Naczelna przegłosowała wniosek Naczelnika ZHP hm. Grzegorza Woźniaka o uzupełnienie składu Głównej Kwatery o dwóch instruktorów.

Do głównej kwatery dołączyli:
- hm. Jarosław Janas - Z-ca Naczelnika ZHP;
- hm. Piotr Stanisławski - Członek Głównej Kwatery.