Tegoroczna akcja „Czuwam!” pod nazwą „Czuwam! dla Ziemi”

Maja Pawińska
08/02/2021
~ 2 min czytania

Naszym obowiązkiem, wynikającym z szóstego punktu Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”, jest stanięcie w obronie przyrody, kiedy jest zagrożona. Naszą odpowiedzialnością za naturę, której jesteśmy częścią, jest kształtowanie postaw oraz działań na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi.

Tegoroczna akcja „Czuwam!” przybrała nazwę „Czuwam! dla Ziemi”. Chcemy w sposób szczególny uwrażliwić zuchy, harcerki, harcerzy i instruktorów na otaczający nas świat przyrody, poprzez zwiększenie świadomości i realizowanie służby na jej rzecz. Działając lokalnie, odpowiadając na specyficzne potrzeby swojego otoczenia, rozsądnie korzystając z natury, racjonalnie gospodarując odpadami i umiejętnie wykorzystując wodę oraz energię, wszyscy staniemy się częścią globalnych zmian, dotyczących ochrony przyrody. Wierzymy, że tylko przyjazne dla środowiska nawyki zbudują prawdziwą więź pomiędzy przyrodą a ludźmi!

Zapraszamy do dołączenia do naszego wydarzenia na Facebooku. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi informacjami, które pozwolą Wam jeszcze lepiej działać w ramach akcji „Czuwam! dla Ziemi”.Warto też zapoznać się z propozycją programową.


Ogólnopolska akcja „Czuwam!” jest formą realizacji Strategii ZHP w obszarze „Odpowiedzialni społecznie” – stanowi część planu taktycznego realizacji Strategii ZHP na lata 2019-2021.


Celem akcji jest podkreślenie roli służby w kształtowaniu charakteru młodego człowieka oraz postawy niesienia bezinteresownej pomocy w odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby. Celem podejmowanych działań jest wypracowanie uważności wychowanków Związku Harcerstwa Polskiego na otaczający świat, otwarcie na pomoc innym i pełnienie służby.

Finał akcji „Czuwam!” odbywa się co roku w ostatni weekend kwietnia, a jednostki przygotowują się do niej przez kilka miesięcy. Raz w roku w jednym czasie angażuje gromady i drużyny z całej Polski w realizację służby w nawiązaniu do wybranego punktu Prawa Harcerskiego. Akcja powinna również stanowić początek do podjęcia długofalowej służby.