"Święty Jerzy - kto się zmierzy?" Seminarium instruktorskie

Maja Pawińska
01/04/2021
~ 2 min czytania

Zapraszamy na seminarium instruktorskie, poświęcone wychowaniu duchowemu w harcerstwie, które odbędzie się 24 kwietnia 2021 roku na platformie MS Teams. Naszym przewodnikiem będzie św. Jerzy, najstarszy patron harcerstwa.

Podczas seminarium poznamy najważniejsze wartości, związane z pracą z tym patronem.  Podyskutujemy o tym, jak rozumiemy zmagania duchowe, oparte na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich w granicach symboli i wartości takich jak: "rycerz", "smok", "cnota", "praca nad sobą", "wierność zasadom", "męstwo", "sprawiedliwość", "umiarkowanie", "pobożność", "roztropność", "wiara", "nadzieja".

Zastanowimy się też nad propozycjami form pracy, które można stosować w gromadach i drużynach, dla których Św. Jerzy może być symbolem poszukiwania drogi duchowej.

Uczestnikami mogą być instruktorzy w stopniu przynajmniej przewodnika, drużynowi, kadra hufców i chorągwi, członkowie zespołów wychowania duchowego i religijnego, duszpasterstw harcerskich, kapelani harcerscy

Zgłoszenia pod tym linkiem.

Czas trwania: 10:00 - 14:00

10:00 - 12:00 webinarium z referatami

12:00 - 13:30 praca w grupach - warsztaty

13:30 - 14:00 Podsumowanie seminarium

Program szczegółowy:

Referaty: 10:00 - 12:00

Moderacja seminarium - hm. Jolanta Łaba (WWDiR GK ZHP), ks. hm. Wojciech Jurkowski, Kapelan Naczelny ZHP

Referaty:

1. Św. Jerzy - kto się z nim zmierzy? - ks. hm. Robert Szulencki

2. Św. Jerzy i cnoty kardynalne - hm. Dawid Godz

3. Pokonać smoka - wady contra zalety w harcerskim wychowaniu - ks. hm. Rafał Łaskawski

4. Św. Patron i co dalej? - jak pracować w harcerstwie ze Św. Jerzym - ks. phm. Adam Żygadło

Praca w grupach:

· Cnoty kardynalne (roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość, męstwo) w pracy harcerskiej;

· O zmaganiu się ze smokiem - zwalczanie słabości za pomocą cnót, próby charakteru w harcerstwie, wyzwania i zagrożenia duchowe;

· Formy pracy z patronem skautingu;

· Jak być rycerskim w dzisiejszych czasach? (PH) współcześnie - wychowanie do bycia damą i dżentelmenem.