Odszedł na wieczną wartę druh hm. Marek Wardęcki

ZHP
23/11/2021
~ 2 min czytania
19 listopada 2021 roku, w wieku 90 lat, na wieczną wartę odszedł harcmistrz Marek Wardęcki, socjolog, działacz społeczny i harcerski (zuchmistrz), po 1956 roku – wieloletni członek władz naczelnych ZHP, instruktor-senior. Człowiek o wielkim sercu i wyobraźni, pełen optymizmu i radości życia.

Druh Marek Wardęcki urodził się 16 lutego 1931 roku w Pruszkowie. Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczął w roku 1938, a przyrzeczenie harcerskie złożył 6 lat później. W roku 1949, służąc w Chorągwi Warszawskiej Harcerstwa, otrzymał stopień harcmistrza.

Pragnąc odnowić i kontynuować dzieło druha Aleksandra Kamińskiego, po Zjeździe Łódzkim, brał udział – niejako z nadania „Kamyka – w odbudowie ruchu zuchowego. Następne lata życia poświęcił pracy harcerskiej, wnosząc znaczący wkład w teorię wychowania harcerskiego. Autor wielu książek, podręczników metodycznych i przedsięwzięć programowych. Wśród jego wielokrotnie wznawianych książek trzeba wspomnieć: „Zuchy. Podręcznik instruktora harcerskiego pracującego z zuchami.” (wydania I, II, III i IV, pochodzące odpowiednio z lat: 1968 - okładka pomarańczowa, 1970 - okładka zielona, 1972 – okładka żółta i 1982); „Harcerskie gry terenowe” (1956); „Szczep – ośrodek. Poradnik metodyczny komendanta związku drużyn”; wreszcie – monumentalną autobiografię „Tropami czasów minionych” (2020).

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za swoją działalność, m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 2 grudnia 2021 roku, o godz. 13.00 na Powązkach Wojskowych.

Źródło: Muzeum Harcerstwa