Nowy, harcerski adres w Gdańsku: Międzynarodowe Skautowe Centrum Szkoleniowe

Maja Pawińska
11/03/2021
~ 2 min czytania

10 marca z udziałem zastępcy Naczelniczki ZHP hm. Karola Gzyla i komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Artura Glebko zostało otwarte Międzynarodowe Skautowe Centrum Szkoleniowe. 

Międzynarodowe Skautowe Centrum Szkoleniowe, które mieści się w historycznym obszarze Głównego Miasta przy ul. Ogarnej 27-28, będzie przestrzenią otwartą dla harcerzy, skautów i wolontariuszy, którzy działają na rzecz budowy kapitału społecznego Gdańska oraz promują wartości ruchu skautowego. 

Od wielu lat ZHP i Chorągiew Gdańska aktywnie uczestniczą w budowaniu dialogu między narodami, w szczególności organizując wydarzenia z udziałem przedstawicieli organizacji młodzieżowych z różnych krajów świata. Biorąc pod uwagę fakt, że Gdańsk będzie Europejską Stolicą Wolontariatu 2022, nasze działania będą zintensyfikowane. 

Już w te wakacje będziemy gościć wirtualnie Międzynarodowy Skautowy Szczyt na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju – YOUTH WAVE SUMMIT 2021. Międzynarodowe Skautowe Centrum Szkoleniowe przez najbliższe miesiące stanie się miejscem, gdzie przy zaangażowaniu wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, wykuwać się będzie program tego wydarzenia.

W sierpniu z tego miejsca będziemy uczestniczyć w Światowej Konferencji Skautowej WOSM, która podejmie decyzję w sprawie powierzenia ZHP organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2027.

Centrum Szkoleniowe jest dedykowane harcerzom, skautom i wolontariuszom. Młodzi liderzy będą tutaj mogli rozwijać swoje umiejętności oraz kształtować kompetencje. Wierzymy, że Ogarna 27-28 stanie się przestrzenią kreatywną, w której narodzi się wiele pomysłów, zmieniających lokalną społeczność i świat.

Miejsce to powstało w rezultacie współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku z ZHP i będzie działać do 2023 r. Prace adaptacyjne wykonane zostały przez ZHP w ramach przygotowań do Europejskiego Jamboree, Youth Wave Summit i Światowej Konferencji Skautowej.