Konkurs na komendanta reprezentacji ZHP na CEJ 2022

Ewa Lachiewicz
13/01/2021
~ 3 min czytania

W związku z przygotowaniami do organizowanego przez Junák – Czeski Skauting Zlotu Skautów i Skautek Europy Środkowej CEJ latem 2022 roku, Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendanta reprezentacji ZHP na ten zlot.

Komendant reprezentacji powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • czynny instruktor lub instruktorka, z doświadczeniem w prowadzeniu zespołu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP
 • minimum stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
 • zaliczona służba instruktorska za rok 2020
 • pełny wpis do TIPI (ewidencji ZHP)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – opinia właściwego członka komendy chorągwi).

Mile widziane:

 • udokumentowane doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć międzynarodowych (obóz, wymiana etc.)
 • doświadczenie / udział w jednym z wcześniejszych zlotów CEJ.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny i harcerskie CV kandydata wraz z wymaganymi opiniami proszę przesyłać na adres sekretariat@zhp.pl do dnia 10 lutego 2021 roku (godz. 23:59). Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę, której termin zostanie ustalony indywidualnie. Termin rozstrzygnięcia konkursu Główna Kwatera ZHP przewiduje na 1 marca 2020 r.

Wstępne ustalenia

CEJ jest zlotem adresowanym do skautek i skautów w wieku 14-17 lat. W CEJ 2022 weźmie udział 1500 uczestników, w tym około 300-osobowe reprezentacje krajów Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Zlot odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku w środkowych Czechach i będzie trwał 10 dni. Jednym z wiodących tematów zlotu jest zrównoważony rozwój.

Więcej informacji o zlocie: tutaj.

Obowiązki komendanta

Zgodnie z wizją organizatorów do obowiązków komendanta reprezentacji ZHP należy:

 • reprezentowanie ZHP
 • kontakt z uczestnikami i IST
 • promowanie zlotu wewnątrz ZHP
 • pomoc w rejestracji uczestników i IST 
 • koordynacja przygotowań do Festiwalu kultur oraz innych działań polskiej reprezentacji
 • udział w całym zlocie, od pierwszego dnia przyjazdu uczestników aż do ich wyjazdu
 • udział w spotkaniu przygotowawczym na terenie zlotu na wiosnę 2022 r.

Komenda reprezentacji

Swoje obowiązki komendant wykonuje przy pomocy komendy. Liczebność komendy jest uzależniona od wizji pracy komendanta. Członkowie komendy będą wyłaniani w otwartym konkursie, organizowanym przez Wydział Zagraniczny GK oraz komendanta.

Wsparcie ze strony GK

 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne instruktorów Wydziału Zagranicznego
 • wsparcie w zakresie księgowym i administracyjnym
 • pokrycie kosztów wpisowego dla komendantki / komendanta reprezentacji (przy minimalnej wielkości kontyngentu – 150 osób; przy mniejszej liczebności pokrycie proporcjonalnej części kosztów wpisowego).