IX edycja konkursu wyłaniającego najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej rozstrzygnięta

ZHP
30/09/2021
~ 3 min czytania
fot. Sebastian Zdziebłowski

29 września 2021 roku w pałacu Belwederskim odbyła się uroczysta gala podsumowująca IX edycję konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza, który co roku wyłania najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Wśród gości uroczystej gali obecni byli:

 • pan Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, 
 • druh hm. Grzegorz Woźniak, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, 
 • pan Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji, 
 • pani poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, 
 • druhna pwd. Joanna Pawłowska, skarbnik ZHP, 
 • druh phm. Paweł Bezak, dyrektor Muzeum Harcerstwa. 

Ciepłe słowa w swoim liście skierowała do zebranych pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP .

W tym roku zgłoszono 32 prace naukowe, 14 z nich zostało nagrodzonych. 

Komisja pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm. Adama Massalskiego wyłoniła laureatów w kategoriach: praca licencjacka, magisterska oraz publikacja a także wyróżniła autorów prac w kategoriach: praca licencjacka oraz magisterska.

Wyróżnienia 

- w kategorii praca LICENCJACKA otrzymali:

 1. Magdalena Tutaj za pracę „Kształtowanie twórczości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w gromadzie zuchowej”
 2. Magdalena Bigewska za pracę „Znaczenie obrzędów przejścia w procesie stawania się harcerzem”
 3. Krzysztof Baniak za pracę „Związek Harcerstwa Polskiego jako środowisko rozwoju kompetencji  zawodowych człowieka”
 4. Szymon Grahl za pracę „Sukces wychowawczy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w 30-lecie jego istnienia”

- w kategorii praca MAGISTERSKA:

 1. Anna Gibas za pracę „Wychowawcze aspekty gromad zuchowych”.
 2. Agnieszka Kmin za pracę „ Sposoby rozumienia kategorii samorozwój przez dzieci zaangażowane w działalność zuchową”.
 3. Natalia Olszyńska za pracę „Pozafinansowe czynniki motywacyjne do pracy w organizacji pozarządowej  na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego”.
 4. Agata Żakiet za pracę „Działalność Hufca ZHP w Żychlinie”.

Laureatami IX. edycji konkursu Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej zostali:

w kategorii praca LICENCJACKA:

 1. Nagroda III stopnia trafiła do Anny Mroczek za pracę „Socjolekt szwedzkich skautów”.
 2. Nagroda II stopnia do Katarzyny Polit za pracę „Znaczenie cech i umiejętności lidera nabytych w Związku Harcerstwa Polskiego dla dalszego życia zawodowego instruktorów”.
 3. Nagroda I stopnia do Weroniki Stelmachowskiej za pracę „Działalność środowiska harcerskiego w społeczności lokalnej. Monografia środowiska Harcerskiego ZHR działającego w Zalesiu Górnym”.

- w kategorii praca MAGISTERSKA:

 1. Nagroda II stopnia trafiła do Marty Włodarczyk za pracę „Postacie historyczne jako patroni drużyn i hufców Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956-2019”.
 1. Nagroda I stopnia do Ewy Sobolewskiej za pracę „KULTURA ORGANIZACYJNA OPARTA NA WARTOŚCIACH, SYMBOLACH I ZWYCZAJACH HARCERSKICH NA PRZYKŁADZIE HUFCA ZHP KRAKÓW – NOWA HUTA”.

- w kategorii PUBLIKACJA:

 1. Nagrodę I stopnia otrzymali Krzysztof Gajdka i Józefa Mentel za pracę „Harcerskie wspomnienia z żeglarskim akcentem”.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

 • prof. dr hab. hm. Adam Massalski – przewodniczący komisji
 • dr hm. Ewa Palamer-Kabacińska 
 • dr hm. Jakub Czarkowski
 • dr hm. Marek Jedynak 
 • dr hab. hm. Jarosław Balon 
 • prof. UAM dr hab. hm. Zbigniew Pilarczyk 
 • dr Teresa Lewandowska-Kidoń 
 • prof. dr hab. hm. Grzegorz Nowik 
 • płk dr hab. Juliusz Tym 

Serdecznie gratulujemy druhnom i druhom nagrodzonym w tegorocznej edycji konkursu, a wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie, bardzo dziękujemy za pracę włożoną w rozwój ruchu harcerskiego i jego dorobku naukowego.