Czuwam dla Ziemi - "Krok ku... zmianom"

Jakub Lasek
19/04/2021
~ 4 min czytania

Pomysł na nasze działania wynikł z zauważonych przez nas negatywnych i nieekologicznych poczynań mieszkańców miasta oraz ich braku świadomości ekologicznej, szczególnie wśród starszych. Postanowiłyśmy podjąć się szeregu działań zarówno wśród mieszkańców jak i harcerzy naszego hufca. Ich celem było poszerzenie świadomości oraz ukazanie jak łatwo i małymi krokami można żyć bardziej przyjaźnie dla środowiska. Odbiorą naszej służby byli harcerze z naszego hufca oraz mieszkańcy miasta i okolic.

Podjęta przez nas służba miała na celu poszerzenie wiedzy o wpływie człowieka na środowisko oraz popularyzację codziennych, prostych zachowań, jakie każdy może podjąć by dbać o jego stan. Działania rozpoczęłyśmy od przeprowadzenia ankiety, która pomogła nam zweryfikować poziom świadomości mieszkańców naszego miasta i okolic. Dzięki skontaktowaniu się z burmistrzem oraz lokalnymi mediami nasz formularz dotarł do różnych grup wiekowych. Po opublikowaniu wyników pomogło to natomiast w rozpowszechnieniu wyciągniętych przez nas wniosków.

Ankieta pozwoliła nam na dokładniejsze rozeznanie się w problemach zauważalnych w naszym otoczeniu. W związku z tym powstał mini-poradnik segregacji odpadów, ponieważ ankieta jednoznacznie wykazała, że ponad 75% ankietowanych nie segreguje odpadów prawidłowo, bądź nie jest pewna czy robi to poprawnie. Innym wymagającym zwrócenia uwagi obszarem okazała się kwestia zalegających odpadów. Naszym celem stało się zatem uzbieranie 51 worków śmieci z okazji 51. Dnia Ziemi. W tym przedsięwzięcia poprosiłyśmy o wsparcie wszystkie drużyny naszego hufca oraz lokalną społeczność poprzez media społecznościowe. By zachęcić mieszkańców do działania postanowiłyśmy nagrodzić osoby, które zebrały najwięcej worków własnoręcznie wykonanymi eko-nagrodami.

Dalsze działania postanowiłyśmy skupić wśród harcerzy. Zorganizowałyśmy warsztaty, podczas których poruszyłyśmy tematykę oddziaływania człowieka na naturę. Pierwsze ze spotkań online miało charakter teoretyczny. Omówiony został wpływ na środowisko takich obszarów jak żywność, odzież, transport, hodowla czy chemia i kosmetyki. Następnie wspólnie sporządziłyśmy mapę myśli z rozwiązaniami możliwymi w danej kategorii. Druga część stanowiła okazję do spróbowania swoich sił w przerabianiu nieużywanych przez nas materiałów na przyjazne dla środowiska przedmioty. W związku z tym prowadzące zaproponowały dwa rozwiązania: woreczki do pieczywa, owoców i warzyw z firan oraz torby na zakupy ze starych koszulek. Podczas tych warsztatów rozmawiałyśmy również o niwelowaniu szkodliwych nawyków oraz o zachowaniach z życia codziennego, które są neutralne lub wręcz sprzyjają środowisku. Każdy z uczestników mógł także podzielić się swoimi lifehackami na bardziej ekologiczne życie.

Wzięłyśmy także udział w wyzwaniu "Tydzień bez plastiku" starając się w tym okresie czasu znaleźć jak najwięcej alternatyw do plastiku. Utwierdziło nas to w przekonaniu, iż życie bez plastiku jest całkiem trudne, lecz nie niemożliwe. Zebraną wiedzę i nowe nawyki stosujemy do teraz. Swój udział zaznaczyłyśmy także podczas Godziny dla Ziemi, choć w tym czasie brałyśmy udział w zdalnym rajdzie, to jednak nie powstrzymało nas to choć na chwilkę. W ramach podsumowania naszej służby zdecydowałyśmy się także wirtualnie zaadoptować poprzez WWF cztery cudowne zwierzęta - wilka, sówkę, niedźwiadka oraz rysia. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie okaże się być dla nich cenne. Podjęta przez nas służba pomogła w szerzeniu świadomości o problemie, jakim jest pogarszający się stan planety oraz o związanych z tym zjawiskiem przeciwdziałaniach. W temacie zagrożenia środowiska niezwykle istotnym elementem jest edukacja, która otwiera możliwości na walkę z postępującą katastrofą.

Służbę zrealizowały 4 wędrowniczki z I Przyparafialnej Wodnej Koedukacyjnej Drużyny Wędrowniczej "Blind" im. Leonida Teligi w Mławie tworząc tym samym patrol zadaniowy. Nasza służba była realizowana poprzez znak służby przyrodzie, a w skład patrolu weszły: HO. Wiktoria Dumińska, trop. Maria Zaborowska, Olga Grzegorczyk oraz Daria Rutkowska.