37. Światowa Konferencja WAGGGS

ZHP
04/08/2021
~ 3 min czytania

W dniach 27.07 - 31.07. odbyła się 37. Światowa Konferencja WAGGGS. Tym razem obrady, w związku z sytuacją pandemii, odbywały się online. Mimo tych trudności konferencja przebiegła sprawnie i w prawdziwie siostrzańskiej, charakterystycznej dla WAGGGS atmosferze.  
 
Światowa Konferencja WAGGGS podejmuje kluczowe dla całego Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek decyzje. Podczas minionych dni dokonano wyboru nowych członkiń Komitetu Światowego na którego czele przez kolejne dwa lata (kolejna Światowa Konferencja odbywać się będzie w 2023 roku) stać będzie pochodząca z Finlandii Heidi Jokinen. Jej zastępczyniami w Światowym Komitecie zostały Jayne Wachira oraz Candela Gonzales. 

Wybrano następujące członkinie komitetu światowego: 

  • Jess Bond (Wielka Brytania) 
  • Fiona Bradley (Nowa Zelandia) 
  • Chamathya Fernando (Sri Lanka) 
  • Candela Gonzalez (Argentyna) 
  • Debra Nakatomi (Stany Zjednoczone Ameryki) 
  • Christiane Rouhana (Liban) 

Dodatkowe osoby w przypadku wakatu: 

  • Antonia Yip (Hongkong) 
  • Ana Gabriela Bonilla Rubi (Kostaryka) 

Światowa Konferencja WAGGGS podjęła także szereg uchwał, które podkreślają konieczność włączania młodych dziewcząt i kobiet (poniżej 30 roku życia) w procesy decyzyjne oraz zarządcze ruchu na każdym poziomie jego działania oraz wzmacniania pracy metodycznej i programowej. Przyjęto Compass 2032, który stanowi wizję rozwoju całego ruchu – WAGGGS i organizacji członkowskich do roku 2032. Czytamy w niej, że: „Wizją WAGGGS jest równy świat, w którym wszystkie dziewczęta mogą się rozwijać. Do 2032 roku WAGGGS będzie ruchem kierowanym przez młode osoby, które czują się pewne siebie, by przewodzić i gotowe do wspólnego tworzenia lepszego świata”. Zdecydowano też o miejscu kolejnej Światowej Konferencji, która odbywać się będzie na Cyprze. 
 
W obradach konferencji z ramienia ZHP uczestniczyła delegacja, w skład której wchodziły; komisarka zagraniczna ZHP, hm. Monika Dreik (szefowa delegacji) oraz hm. Elżbieta Noga, członkini GK ZHP (delegatka) i obserwatorki: hm. Aleksandra Polesek, hm. Aleksandra Berner, hm. Martyna Kowacka, hm. Iga Miłosławska, hm. Beata Szczepaniak, phm. Justyna Piwowar, pwd. Dominika Duszyńska, pwd. Weronika Szczepaniak, pwd. Maria Ressel. Delegacja spotkała się na Głodówce, gdzie nie tylko miała okazję dyskutować i dokonywać najlepszych dla ZHP i WAGGGS wyborów, ale też praktykować postawy modelu liderskiego WAGGGS. 
 


Opis modelu przywództwa WAGGGS możecie znaleźć w języku polskim w Centralnym Banku Pomysłów:

https://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2020/08/leadership-model_WAGGGS_t%C5%82umaczenie-PL_internet.pdf