zhp.pl

Start Służba Człowiek Z harcerzami bezpieczniej

Z harcerzami bezpieczniej

UDOSTĘPNIJ
, / 349
Z harcerzami bezpieczniej

Dzięki instruktorom Hufca ZHP Braniewo każdy senior może czuć się bezpiecznie i zaopiekowany, a mieszkańcy mogą zostać w domu. Harcerze wyręczają ich doręczając żywność i maseczki.

Swoją służbę realizują poprzez udział w akcji Harcerski Numer Alarmowy, która polega na codziennej pomocy seniorom w rejonie. Są to głównie zakupy, załatwianie drobnych spraw związanych z życiem codziennym. Środowisko włączyło się również w szycie maseczek. Do tej akcji zaangażowali się nie tylko instruktorzy, ale również rodzice i babcie naszych harcerzy i zuchów, a także nasi przyjaciele. Każdy pomaga jak może. Harcerze spotykają się również z życzliwością mieszkańców, którzy przekazują materiały czy akcesoria potrzebne do szycia. Pierwsze maseczki trafiły już do Przychodni ID-MED w Braniewie, ale chęci i zapał do pomagania zostały, dlatego akcja nadal trwa.

Harcerze nawiązali współpracę z lokalnymi władzami i instytucjami. Wolontariusze wzięli udział w akcji Urzędu Miasta Braniewa pt. „Braniewska Poczta Maseczkowa”. Akcja polegała na roznoszeniu maseczek dla mieszkańców Braniewa i umieszczaniu ich w skrzynkach na listy. Ratownicy z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „PULS” dbali o bezpieczeństwo mieszkańców podczas wydawania świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.W tym trudnym czasie harcerze rozwożą również żywność podopiecznym MOPS, by ci nie musieli narażać się na niebezpieczeństwo zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Kolejną akcją komendy hufca było uruchomienie pomocy psychologicznej dla zuchów, harcerzy i instruktorów oraz ich rodzin. W tym trudnym czasie wszyscy potrzebujący wsparcia mogą kontaktować się mailowo z zaprzyjaźnioną z nami Panią Psycholog Alicją Murmyło.

Dlaczego harcerze pomagają? Ponieważ braterstwo i służba jest stałym elementem harcerskiego życia, a każdy harcerz przyrzekał „nieść chętną pomoc bliźnim”. Wszyscy musimy się odnaleźć w tym szczególnym czasie, a harcerze mogą pomóc tym, którzy nie zrobią tego sami.

99 PDW IGNIS, HKR PULS, pwd. Zdzisia, phm. Przemek, komendantka hufca

PASSWORD RESET

Zaloguj się