Seminarium instruktorskie "Wychowanie religijne w harcerstwie"

Marta Jeżak
12/05/2020
~ 2 min czytania

XXV Jubileuszowa Pielgrzymka ZHP na Jasną Górę w tym roku odbywać się będzie w formie wirtualnego wędrowania po ścieżkach wiary. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w seminarium instruktorskim "Wychowanie religijne w harcerstwie: JA JESTEM Z WAMI. Wyzwania w drugim stuleciu".

W drugim stuleciu istnienia ZHP chcemy zastanowić się nad osiągnięciami wychowania religijnego w ZHP i nad wyzwaniami, jakie stawia przed harcerskimi wychowawcami kolejne pokolenie dzieci i młodzieży. Seminarium poświęcone będzie wychowaniu religijnemu, formacji i pracy nad sobą za pomocą harcerskiej metody wychowawczej. Seminarium będzie przebiegało pod hasłem: „Ja jestem z Wami”. Zgłoszenia trwają do 19 maja przez formularz zgłoszeniowy. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku. Miejsce: wirtualna Częstochowa (online) Termin: 23 maja w godzinach 15.00 - 18.00 Celem seminarium jest próba podsumowania projektu "Dar na 100" oraz próba odpowiedzi na pytania:
  • Jak harcerstwo wspiera w formowaniu wiary wychowanków i instruktorów?
  • W jaki sposób harcerska metoda wychowawcza może być wykorzystana w wychowaniu religijnym?
  • Jak środowiska w Polsce pracują z wartościami, które określa służba Bogu?
  • W jaki sposób praca nad sobą i służba Bogu wiążą się ze sobą?
  • jak organizować służbę środowiska na rzecz ducha?
Dla kogo: instruktorów ZHP Forma: seminarium połączone z warsztatem i dyskusją Tematy prelekcji (każdy z nich jest inspirowany nauczaniem Jana Pawła II). Instruktorzy wybierają konkretną grupę w momencie zgłaszania się na seminarium.
  • Wiara i formacja religijna w harcerstwie prowadzący: ks. hm. Wojciech Jurkowski, kapelan ZHP
  • Służba na rzecz ducha w harcerstwie prowadzący: hm. Aleksandra Fuchs, z-ca Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego, ks. hm. Robert Szulencki, duszpasterz harcerzy Diecezji Łomżyńskiej
  • Wytrwałość pracy nad sobą prowadząca: hm. Jolanta Łaba, instruktorka Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego GK ZHP