Jak bezpiecznie używać rękawiczek

Marta Jeżak
Aktualności
14:36 24/03/2020
~ 3 min czytania
Wielu pełnoletnich harcerzy i instruktorów ZHP pełni obecnie służbę. Podczas pomocy innym należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny. Zachęcamy do zapoznania się materiałem przygotowanym na potrzeby szkolenia wolontariuszy podejmujących służbę w czasie Stanu Epidemii SARS-CoV-2 przez Harcerską Szkołę Ratownictwa ZHP. Stosowanie jednorazowych rękawiczek medycznych podczas służby.
 1. Jednorazowe rękawiczki są środkiem jednorazowego użytku. Nie należy ich zakładać powtórnie po ich ściągnięciu.
 2. Rękawiczki należy stosować we wszystkich miejscach, w których spodziewamy się konieczności częstego dotykania powierzchni użytku publicznego (klamki, blaty, półki, poręcze itp.).
 3. Przed założeniem rękawiczek należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem (minimum 30 sekund). W sytuacji braku możliwość umycia rąk, zdezynfekuj je środkiem do dezynfekcji na bazie alkoholu (minimum 60%). Poczekaj, aż ręce będą całkiem suche.
 4. Wyciągnij rękawiczki z opakowania trzymając blisko górnej części (tam gdzie wkładamy dłoń), staraj się unikać dotykania całej powierzchni rękawiczek. Nie zaleca się również dmuchania do środka rękawiczki. Zbierająca się wewnątrz para wodna może utrudnić ich założenie, dodatkowo zbierająca się wewnątrz wilgoć może osłabić ochronne działanie rękawiczek. Należy również pamiętać, że wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, więc może znajdować się w twoim wydychanym powietrzu.
 5. Załóż jedną rękawiczkę, a następnie uchwyć drugą trzymając blisko górnej części i załóż drugą rękawiczkę.
 6. Podczas korzystania z rękawiczek pamiętaj, że są one tylko materiałem izolującym twoje dłonie od powierzchni, płynów (w tym płynów ustrojowych tj. krew, ślina itp.), co nie znaczy, że nie można na nich przenieść drobnoustrojów na nieosłoniętą skórę czy odzież.
 7. Podczas korzystania z rękawiczek unikaj dotykania skóry i odzieży, zwłaszcza twarzy i włosów. Traktuj je jak materiał skażony.
 8. Ściągnij rękawiczki (w bezpieczny sposób – patrz opis poniżej) tak szybko jak to możliwe (kiedy nie są już potrzebne). Zgodnie z zaleceniami producentów, rękawiczki wykonane z różnych materiałów, mają różny czas przydatności. Zapoznaj się z informacją na opakowaniu i staraj się, nie nosić jednej pary rękawiczek dłużej, niż zalecany przez producenta czas.
 9. Korzystanie z rękawiczek nie zwalnia z częstego i dokładnego mycia rąk lub ich dezynfekcji.
Bezpieczne ściąganie rękawiczek.
 1. Uchwyć jedną dłonią (w rękawiczce) rękawiczkę od wewnętrznej strony dłoni, w okolicach jej nasady i pociągnij delikatnie wywijając rękawiczkę na wewnętrzną jej stronę. Następnie zamknij ściągniętą rękawiczkę w drugiej dłoni (tej, która nadal jest zabezpieczona rękawiczką). Uważaj, by nie rozerwać rękawiczki podczas ściągania oraz nie przenieść zanieczyszczeń na nieosłoniętą skórę.
 2. Włóż palce nieosłoniętej dłoni (bez rękawiczki) pod rękawiczkę, po grzbietowej stronie dłoni. Następnie delikatnie pociągając, wywiń rękawiczkę na wewnętrzną stronę zamykając w niej pierwszą ściągniętą rękawiczkę.
 3. Bezpośrednio po ściągnięciu rękawiczek wyrzuć je do pojemnika na odpady. Następnie dokładnie umyj ręce wodą z mydłem (minimum 30 sekund). W sytuacji braku możliwości umycia rąk, zdezynfekuj je, środkiem do dezynfekcji na bazie alkoholu (minimum 60%).