Poradnik "Drużynowy-instruktor. Zbiór dobrych praktyk dla komend hufców"

ZHP
Aktualności
10:06 21/12/2020
~ 2 min czytania

Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP opracował poradnik "Drużynowy-instruktor. Zbiór dobrych praktyk dla komend hufców". Poradnik zawiera przykłady "z życia", zaczerpnięte z hufców, które zechciały podzielić się swoim doświadczeniem z zakresu przygotowania drużynowych do funkcji oraz pracy z przybocznymi.

Materiał nie jest kolejną instrukcją czy standardem - to zbiór inspiracji, działań i sprawdzonych praktyk, które sprawdzają się w codziennym działaniu w harcerskich środowiskach, to także mnóstwo prostych rozwiązań, które wypróbować można od zaraz.

XL Zjazd ZHP zobowiązał Główną Kwaterę ZHP do podjęcia kompleksowych działań, mających na celu zwiększenie liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego w ZHP, a także wzmocnienie w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy. Jednym z wyzwań płynących z decyzji zjazdu, było stworzenie poradnictwa.

Stworzenie i publikacja tego poradnika było jednym z kluczowych zadań wynikających z "Planu działań na lata 2019-2021 w celu zwiększenia liczby instruktorów w gronie osób pełniących funkcję drużynowego i wzmocnienia w świadomości drużynowych roli przybocznych oraz wagi przygotowania następcy".

Dzięki staraniom Głównej Kwatery ZHP poradnik został wydany w wersji papierowej i powędruje do wszystkich hufców w naszej organizacji.  Wersje papierowe zostały przygotowane również dla komend chorągwi.

Poradnik jest dostępny w wersji elektronicznej w Centralnym Banku Pomysłów.