Utrudnienia i informacje o ostatnim etapie wdrażania Tipi

Marta Jeżak
Aktualności
08:50 14/05/2020
~ 1 min czytania

Zbliżamy się do ostatniego etapu prac nad wdrożeniem nowego systemu ewidencyjnego Tipi, czyli do migracji danych z obecnego systemu Ewidencja ZHP.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem prac oraz do bieżącego śledzenia postępu prac nad Tipi w Intranecie.
  • od 17 maja - przerwa techniczna w działaniu Ewidencji ZHP oraz wyłączenie deklaracja.zhp.pl
  • od 18 maja - eksport bazy danych z Ewidencji ZHP i deklaracja.zhp.pl oraz przygotowanie danych do procesu migracji
  • od 25 maja - przerwa techniczna w działaniu Tipi
  • 20-31 maja - migracja danych oraz sprawdzanie jej poprawności i usuwanie błędów
  • 1 czerwca - uruchomienie Tipi, nadanie dostępu dla administratorom lokalny chorągwi
  • 1 czerwca - 31 sierpnia - sprawdzanie poprawności danych przez administratorów lokalnych, poprawianie błędów (system Ewidencja ZHP będzie w trybie odczytu)
  • 1 września - całkowite wyłączenie dotychczasowegosystemu Ewidencja ZHP.