Konferencja Rady Naczelnej dotycząca duchowości

Marta Jeżak
17/02/2020
~ 1 min czytania
Rada Naczelna wraca do rozmów o wychowaniu duchowym, roli duchowości i wiary w harcerskim wychowaniu oraz pracy z duchowością w harcerskiej praktyce. W związku z tym zapraszam do udziału w konferencjach instruktorskich poświęconych tym zagadnieniom. Konferencje są elementem realizacji Uchwały nr 9 XL Zjazdu ZHP w sprawie roli religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym, zaś wypracowane podczas dyskusji materiały i przemyślenia, będą ważną wskazówką dla delegatów na Zjazd ZHP. W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak są konstruowane systemy wartości, jakie konsekwencje dla społeczeństw i jednostek ma religia i jej brak, jak umocowanie w religii wpływa na kształtowanie się wartości i sumień podczas rozwoju. Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie harcmistrzów i podharcmistrzów. Pierwsza konferencja odbędzie się 29 lutego w Warszawie. Zgłoszenia na konferencję poprzez formularz do 25 lutego. Koszt udziału w konferencji wynosi 40 zł. DSCZ należy przelewać na konto 57 1140 1010 0000 5392 2900 1066.  W tytule przelewu należy wpisać: KONFERENCJA RN DUCHOWOŚĆ – WARSZAWA IMIĘ I NAZWISKO.