Podsumowanie zbiórki kadry Nieprzetartego Szlaku

Marta Jeżak
03/04/2019
~ 2 min czytania
W weekend w gościnnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim na zaproszenie Wydziału Nieprzetartego Szlaku GK ZHP spotkali się przedstawiciele referatów NS chorągwi: Białostockiej, Dolnośląskiej, Gdańskiej, Kieleckiej, Krakowskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Podkarpackiej, Śląskiej i Wielkopolskiej. Podczas zbiórki zaprezentowane zostały sprawozdania, podsumowujące działania podjęte w 2018 roku dla uczczenia obchodów 60-lecia Nieprzetartego Szlaku na terenie całego kraju. Ważną częścią spotkania była analiza najbardziej skutecznych i atrakcyjnych propozycji programowych wzbogacających warsztat pracy instruktora, gdyż tylko kompetentne środowisko otacza niepełnosprawnego dostosowanym do jego potrzeb i oczekiwań wsparciem. Dzięki analizie potrzeb określono cele i zarazem plan przedsięwzięć na rok 2019, w którym znaczący nacisk położono na kształcenie kadry. Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP zaprezentował przygotowane propozycje ogólnopolskich projektów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, które realizowane będą w roku 2019. W sobotę miała miejsce szczególna uroczystość Druhny hm. Doroty Kołakowskiej, która po 17 latach służby na stanowisku Kierowniczki Wydziału Nieprzetartego Szlaku GK ZHP złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Słowa uznania i podziękowania dla Druhny hm. Doroty Kołakowskiej za dotychczasową pełną profesjonalizmu i zaangażowania służbę na rzecz zuchów, harcerek i harcerzy Nieprzetartego Szlaku skierowali: w imieniu Druhny Naczelniczki ZHP i własnym członkini GK ZHP hm. Aleksandra Klimczak, hm. Tomasz Kujaczyński, hm. Krystyna Mikita oraz przedstawiciele chorągwianych referatów Nieprzetartego Szlaku. autorka: Ewa Kierasińska-Siwkiewicz