Kurs Kadry Nieprzetartego Szlaku

Marta Jeżak
14/08/2019
~ 1 min czytania
Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP realizując zadanie kształcenia kadr wspólnie z CSI informuje, że w terminie od 24 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. w OSW ZHP „Perkoz” w Waszecie k/Olsztynka odbędzie się kurs przewodnikowski  (I stopnia) i podharcmistrzowski  (II stopnia) dla kadry Nieprzetartego Szlaku. "Kadra, jej umiejętności i zaangażowanie są podstawą działania każdej organizacji, a w wypadku Związku Harcerstwa Polskiego są szczególnie ważne. Brak kadry oraz jej nieodpowiednie przygotowanie to słabe hufce, szczepy, drużyny, gromady zuchowe, to słabość całej organizacji."Na zgłoszenia czekamy do 23 sierpnia 2019 roku. Opłata dla uczestników wynosi 50 złotych. Kurs jest dofinansowany jest ze środków ROHiS.
Wypełnioną ankietę zgłoszeniową należy przesyłać na adres: w wersji elektronicznej na adres: [email protected]