zhp.pl

Start Aktualności Konferencja instruktorska “Jaka struktura ZHP?”

Konferencja instruktorska “Jaka struktura ZHP?”

fot. Zuzanna Gałczyńska
UDOSTĘPNIJ
, / 677
Konferencja instruktorska “Jaka struktura ZHP?”

Rada Naczelna ZHP zaprasza na konferencję instruktorską „Jaka struktura ZHP?”, która odbędzie się w Warszawie 30 listopada 2019 roku. Konferencja ta rozpocznie ogólnozwiązkową dyskusję o tym, jak struktura powinna wspierać harcerstwo.

Wnioski z tej dyskusji posłużą Zespołowi Statutowemu, powołanemu przez Radą Naczelną zgodnie z uchwałą 40. Zjazdu ZHP, w skonstruowaniu zapisów do projektu nowego Statutu ZHP. Listopadowa konferencja da również podwaliny pod dalszy sposób pracy nad projektem z instruktorami ZHP. Pozwoli na wykreowanie dyskusji oraz zadanie kluczowych pytań, na które będziemy szukać najlepszych odpowiedzi i potencjalnych rozwiązań.

Podczas konferencji praca odbywać się będzie w trzech grupach roboczych:

  • w gronie drużynowych – pod przewodnictwem przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła,
  • w gronie komendantów szczepów, instruktorów hufca i chorągwianych referatów – tę grupę poprowadzą skarbnik Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Wieńczysław Celer i przewodniczący Komisji ds. zarządzania Rady Naczelnej ZHP hm. Mariusz Maciów,
  • w gronie władz chorągwi i instruktorów szczebla centralnego – pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej ZHP i przewodniczącej Zespołu Statutowego hm. Joanny Struś-Prokop oraz wiceprzewodniczącego ZHP hm. Jacka Kaflowskiego.

Prace poszczególnych grup mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czego drużynowy oczekuje od hufca w zakresie wsparcia programowego, organizacyjno-finansowego, pracy z kadrą i kształcenia.

Ponadto podczas konferencji poddane zostaną dyskusji pytania dotyczące szeroko rozumianej struktury ZHP. Jak duże powinny być hufce – niewielkie i blisko, ale nastawione na lokalną wspólnotę instruktorów i drużyn, czy duże, bardziej oddalone ale dające większe możliwości wsparcia? Czy w każdym hufcu powinny działać zespół kadry kształcącej i Komisja Stopni Instruktorskich? Czego drużynowi oczekują od hufcowego kształcenia i pracy z kadrą? Czy są jakieś strukturalne czynniki, które powodują, że drużynowi przestają pełnić tę funkcję? Jakie powinny być zadania hufca i chorągwi, by drużynowy prowadził drużynę dłużej niż obecnie? Jakie realne wsparcie otrzymuje drużynowy od szczepu, hufca, chorągwi, a jakie powinien otrzymywać? Jakie zadania powinny być stawiane przed hufcem, a jakie przed chorągwią? Jakie zadania powinny stać przed zarządem? Ile powinno być hufców w chorągwi, a ile chorągwi? Czy dzisiejsza struktura nam pomaga, czy przeszkadza w zarządzaniu organizacją? Czy hufce, chorągwie, GK powinny zostać odciążone z zadań zarządczych na rzecz wspierania harcerstwa? Jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie? Czy struktura organizacji powinna wesprzeć rozdzielenie działalności gospodarczej od wychowawczej? Czy chcemy sądów harcerskich? Jak podwójna osobowość prawna wpływa na jedność organizacji, czyli jak powinien być usytuowany i umocowany organ kontroli? Jakie powinny być zasady i możliwe tryby wyboru władz? Jak władze powinny być umocowane w strukturze? Jakie powinny być kompetencje i zadania?

Zapraszamy do udziału! Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 25 listopada 2019 roku przez formularz zgłoszeniowy.

PASSWORD RESET

Zaloguj się