zhp.pl

Start Aktualności Instruktorzy ZHP odznaczeni Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Instruktorzy ZHP odznaczeni Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości

UDOSTĘPNIJ
, / 1178
Instruktorzy ZHP odznaczeni Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości

22 lutego – w wyjątkowy dla harcerzy Dzień Myśli Braterskiej – ośmioro instruktorek i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego zostało uhonorowanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Przez swoją służbę na rzecz Muzeum Harcerstwa i aktywną działalność społeczną przyczyniają się do budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej.

Muzeum Harcerstwa zostało powołane przez Naczelnika  ZHP w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2001 roku. Od tamtego czasu zespół historyków i muzealników rzetelnie dokumentuje dzieje całego ruchu harcerskiego w kraju i poza jego granicami. To dzięki ich pracy powstała unikalna kolekcja pamiątek harcerskich, wykorzystywanych do ekspozycji, badań naukowych i zajęć edukacyjnych. Drużyny przyjeżdżające do Warszawy chętnie odwiedzają muzeum, aby poznawać historię harcerstwa. To wyjątkowi instruktorzy, którzy swoją pracą popularyzują historię harcerstwa.

Ewa Jóźwiak, Hanna Kocerka, Adam Massalski, Hanna Murawska, Zbigniew Pilarczyk, Anna Radziejowska-Hilchen, Katarzyna Traczyk i Janusz Wojtycza – każda i każdy z nich opowiada osobną historię. Są naukowcami,  historykami, archiwistami,  pedagogami, rodzicami. Wszystkich łączy jednak służba. Od lat aktywnie współtworzą Muzeum Harcerstwa. Zbierają materiały, publikują zgromadzony dorobek, zawsze chętnie odpowiadają na pytania, wygłaszają prelekcje czy oprowadzą po muzeum.

Wnosicie Państwo i wnieśliście nieoceniony wkład w budowanie wolnej, niepodległej Polski. I cieszę się, że poprzez te medale mogłem Państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podziękować – podkreślił Prezydent.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości to polskie pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne, ustanowione 15 czerwca 2018 roku jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

PASSWORD RESET

Zaloguj się