Harcmistrz Wojciech Brzechowski odszedł na wieczną wachtę

Kamil Szyjkowski
11/02/2019
~ 2 min czytania
Odszedł druh Wojciech Brzechowski – harcerski wychowawca, pod okiem którego wychowało się kilka pokoleń harcerzy i żeglarzy. Od początku harcerskiej przygody związany był z 1 Rzeszowską Drużyną Harcerzy zwaną, od koloru noszonych chust, Czarną Jedynką – najstarszą w Rzeszowie harcerską jednostką, w której ostatecznie pełnił funkcję drużynowego. Jego wielką miłością była woda. Był komandorem Harcerskiego Kręgu Morskiego. Uczył młodzież żeglowania i organizował śmiałe żeglarskie wyprawy. Jedną z nich było zorganizowany w 1967 roku rejsu Dunajem z Bratysławy do Morza Czarnego, co jak na tamte czasy stanowiło niezwykły wyczyn. Harcmistrz Wojciech Brzechowski był również zaangażowany w upamiętnianie dorobku historycznego harcerstwa. Realizował akcję „Pamięć”, w ramach której organizowane były sesje naukowe, wystawy, gawędy o historii ZHP i ludziach Związku. Te dwie pasje i misje połączył w czasie poszukiwań szczątków Generała Mariusza Zaruskiego – pierwszego kapitana Zawiszy Czarnego I, założyciela TOPR-u, ale przede wszystkim harcerskiego wychowawcy. Po kilkuletnich poszukiwaniach, w 1997 roku urnę z ziemią z Chersonia, z miejsca pochówku Mariusza Zaruskiego, przywieziono do Polski. Po uroczystościach upamiętniających Generała, w Rzeszowie, urna spoczęła na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Odbył się również symboliczny pogrzeb morski Generała Zaruskiego, organizowany przez druha Wojciecha. Pogrzeb odbył się miejscu zatopienia pierwszego Zawiszy Czarnego  na Zatoce Puckiej. Prochy z miejsca pochówku generała Zaruskiego rozsypano z pokładu sy Zawisza Czarny, który płynął w asyście okrętów Marynarki Wojennej RP. Następnie harcmistrz Wojciech Brzechowski zainicjował zbiórkę pieniędzy na dzwon dla polskiego kościoła w Chersoniu. Dzwon noszący imię Generała Zaruskiego popłynął do Chersonia na pokładzie sy Zawisza Czarny w 1999 roku. Harcmistrz Wojciech Brzechowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Medalem za Zasługi w Wychowaniu Wodnym ZHP im. Generała Mariusza Zaruskiego, medalem Polskiego Związku Żeglarskiego. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 14 lutego w Rzeszowie. Msza Święta w kościele pw. św Józefa rozpocznie się o godzinie 13:30. Potem nastąpi przejście na pobliski Cmentarza Staromiejski.