Harcerki i harcerze z Anną Marią Anders uczcili pamięć Armii Generała Andersa

Marta Jeżak
15/05/2019
~ 2 min czytania
Dzisiaj rozpoczęły się pierwsze uroczystości związane z obchodami 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Harcerki i harcerze z ZHP wzięli udział w odsłonięciu pomnika Misia Wojtka w Cassino, a następnie w otwarciu wystaw: „Armia Andersa – Szlak nadziei” oraz „Z nieludzkiej ziemi do Włoch – żołnierz i artysta. Malarstwo Tadeusza Wojnarskiego” w Opactwie Monte Cassino. Pomnik Misia Wojtka stanął w centrum Cassino, a jego odsłonięcia dokonała senator RP Anna Maria Anders. W uroczystości uczestniczyli harcerki i harcerze z ZHP. Miś Wojtek był prawdziwym niedźwiedziem, który został adoptowany przez polskich żołnierzy 2 Korpusu Armii Andersa w Iranie. Wychowany wśród ludzi, wkrótce sam został żołnierzem i razem z 2 Korpusem przeszedł cały szlak bojowy, aż trafił pod Monte Cassino. W trakcie walk pomagał żołnierzom, a po bitwie został jednym z jej bohaterów. Po wojnie Miś Wojtek znalazł opiekę w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu, gdzie umarł w grudniu 1963 roku. Wiadomość o jego śmierci podało ze smutkiem wiele gazet, stacji radiowych i telewizyjnych. Losy Polaków walczących w II wojnie światowej oraz proces powstawania, wędrówki i walk Armii Generała Władysława Andersa były tematem wystawy „Armia Andersa – Szlak nadziei”. Została ona otwarta w 75. rocznicę podpisania układu Sikorski-Majski, który pozwolił Generałowi Andersowi na utworzenie polskiej armii na terenie ZSRR. Patronat nad wystawą objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a Honorowym Przewodniczącym Projektu została Anna Maria Anders. Na krużgankach Opactwa Monte Cassino zainaugurowano również wystawę „Z nieludzkiej ziemi do Włoch – żołnierz i artysta. Malarstwo Tadeusza Wojnarskiego”. Zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt obrazów namalowanych przez Tadeusza Wojnarskiego w latach wojennych. Ponad 1600 harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczy w tym roku w Harcerskiej Wyprawie Pamięci. Będą oni pełnić służbę podczas uroczystości związanych z 75. rocznicą bitwy o Monte Cassino.
Harcerska Wyprawa Pamięci została dofinansowana ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.