Badanie dla drużynowych przygotowane przez HIB

Marta Jeżak
13/05/2019
~ 2 min czytania
Funkcja drużynowego jest najważniejszą funkcją w naszej organizacji. Dbając o rozwój naszych drużynowych, zachęcamy wszystkich pełniących tę funkcję do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Harcerski Instytut Badawczy. Zapraszamy do rozważań i przemyśleń na temat tego, co Was motywuje do bycia drużynowym. Chcemy dowiedzieć się, jakiego wsparcia potrzebujecie i skąd je otrzymujecie. Tegoroczne Badanie Drużynowego składa się z 2 etapów:
  • etap I: ankieta dostępna teraz dotycząca potrzeb, motywacji i wsparcia, jakiego oczekują drużynowi
  • etap II: ankieta, która będzie dostępna w czerwcu dotycząca pozostałych zagadnień związanych z pełnieniem funkcji drużynowej/drużynowego.
Wypełnienie arkusza zajmuje co najmniej 20 minut. Prosimy o szczere odpowiedzi, bo tylko dzięki nim będziemy w stanie przygotować rzetelny raport o tym, jakie potrzeby mają drużynowi. Pamiętaj, że nie oceniamy, a jedynie badamy stan faktyczny – staramy się tylko dowiedzieć się tego, jak jest teraz. Nie przekazujemy nikomu jednostkowych wyników, które mogłyby Cię zidentyfikować i w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 29 maja 2019 roku. Jeśli prowadzisz więcej niż jedną jednostkę prosimy, abyś w pytaniach ogólnych opowiedział o doświadczeniach we wszystkich z nich, natomiast w pytaniach szczegółowych odpowiedzi opieraj o tę jednostkę, którą prowadzisz najdłużej. Czuwaj! Harcerski Instytut Badawczy ZHP