Światozmieniacze. Cel: dobro

Martyna Kowacka
04/05/2017
~ 2 min czytania
Nasze problemy są często składową globalnych problemów świata, nasze historie są częścią globalnej historii. Dlatego propozycja programowa „Światozmieniacze. Cel: dobro” skłania do poznawania współczesnego świata i definiowania w nim naszego miejsca – do podejmowania w gromadach i drużynach zagadnień edukacji globalnej Propozycja programowa „Światozmieniacze. Cel: dobro” realizuje Uchwałę Rady Naczelnej ZHP nr 26/XXXVIII z dnia 5 września 2015 r. w sprawie wskazania problemów wychowawczych 2016–2017, uwzględniając w przyjętych celach wychowawczych przeciwdziałanie postawom roszczeniowości i konsumpcjonizmu, a także oportunizmowi i malkontenctwu. Każda gromada i drużyna, która podejmie wyzwanie światozmieniania, może zdobyć plakietkę propozycji programowej „Światozmieniacze. Cel dobro”. W tym celu powinna: – przeprowadzić przynajmniej jedną zbiórkę na temat związany z edukacją globalną, – podjąć w swoim środowisku światozmieniające działanie (czyli np. zadanie, projekt o charakterze społecznym, ekologicznym), będące odpowiedzią na lokalne potrzeby, o których można powiedzieć, że wynikają z globalnych wyzwań – wypełnić i przysłać do Głównej Kwatery ZHP do maja 2017 r. załączony do książki (ew. przygotowany przez siebie w innej formie „papierowej”) meldunek. Najciekawsze działania zostaną dodatkowo nagrodzone. Propozycję można pobrać z Centralnego Banku Pomysłów.