Naczelnik ZHP wprowadza żałobę - rozkaz specjalny

Monika Kubacka
Aktualności
15:03 07/12/2017
~ 2 min czytania

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego

Warszawa, 7 grudnia 2017 r.

 

Rozkaz Specjalny LS.3/2017

 

Miarą człowieka jest pustka

jaką zostawia w sercach najbliższych

swoim odejściem.

Druhny i Druhowie! Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która okryła nas smutkiem, na wieczną wartę odeszła nagle hm. Lucyna ANDRYSIAK, zastępczyni komendanta – skarbnik Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, a w latach 1990 – 2014 Komendant Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Druhna Lucyna do końca wypełniła słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – służby Polsce i bliźnim  pełniąc służbę na rzecz kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierała ich rozwój, tworzyła warunki do działania, a przede wszystkim dawała przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi. Harcmistrzynię Lucynę Andrysiak zapamiętamy  jako sprawną organizatorkę i aktywną działaczkę samorządową. Przede wszystkim zaś, w pamięci instruktorek i instruktorów ZHP pozostanie jako dobry Człowiek, do którego zawsze można przyjść po radę.   Druhny i Druhowie!
  1. Zarządzam żałobę w ZHP, obowiązującą począwszy od dzisiaj do dnia pogrzebu.
  2. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.
   

Czuwaj!

Małgorzata SINICA

Rozkaz specjalny