zhp.pl

Start Aktywni Obywatele Świata Głosuj na akcje w Konkursie z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej

Głosuj na akcje w Konkursie z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej

UDOSTĘPNIJ
, / 1363
Głosuj na akcje w Konkursie z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej

Serdecznie zachęcamy do oddawania głosów na akcje uczestników minionego konkursu z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, który nosił tytuł “Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Głosowanie internetowe jest obok opinii zespołu AOŚ jedną z dwóch składowych ostatecznego wyniku konkursu. 

Przedmiotem konkursu było zorganizowanie akcji lokalnej, którą można zakwalifikować do jednej z dwóch kategorii: PRZYRODA lub SPOŁECZEŃSTWO. Akcja miała za zadanie wnieść trwałą pozytywną zmianę w lokalnym środowisku.

Głosować można w ankiecie pod tym linkiem Każdy może oddać po jednym głosie na akcję z każdej kategorii. Głosowanie trwa od północy 30 listopada do 23.59 3 grudnia.

Kategoria Przyroda:

I. 2 Buska Ratownicza Drużyna Wędrownicza im. hm. Leszka Marcińca (Hufiec ZHP Busko Zdrój 1000-lecia Państwa Polskiego)

„H20 – ważna każda kropla”

W ramach akcji zrealizowano warsztaty dla drużyn harcerskich i gromad zuchowych z naszego Hufca na temat wody jako dobra wspólnego- wykorzystania, istoty zagrożeń wynikających z jej braku, sposobów oszczędzania. Zuchy i harcerze biorący udział w zbiórce realizowali zadania związane z oszczędzaniem wody w swoich domach. Następnie, na kolejnej zbiórce, podsumowano działania i skontrolowano efekty eksperymentów związanych z mechanicznym oczyszczaniem wody.

Dodatkowo przeprowadzono akcję oczyszczenia jaskini w której znajduje się źródło Potoku Skorocickiego. Na powierzchnię wydobyto blisko 100 kg różnych odpadów. Akcję przeprowadzono przy użyciu technik linowych ze względu na wejście do jaskini znajdujące się w niedostępnym wąwozie. Zakończeniem akcji będzie umiejscowienie tablicy informacyjnej z prośbą o ponowne niezaśmiecanie.

II. 17DH “Salamandra” Zastęp Wędrowniczy “Naznaczeni” (Hufiec ZHP Ziemi Rybnickiej im. Józefa Pukowca)

„Dzieci Ptakom”

Akcja odbyła się 8.11.2017r. w rybnickim Domu Dziecka. Jej odbiorcami były dzieci w wieku 6-8 lat. Najpierw zapoznano grupę z ciekawostkami na temat ptaków, później wspólnie (z małą pomocą ze strony harcerek) zbudowano karmniki dla ptaków, a zwieńczeniem całości była nauka szyfrów i gra z ich zastosowaniem. Gra oczywiście nawiązywała do tematu ptaków. Cała akcja została podsumowana w tym filmie.

Kategoria Społeczeństwo:

III. 11 DH Szafirowe Szeregi im. rtm. Witolda Pileckiego (Hufiec ZHP Czarna Woda)

„Zagrożenia współczesnego świata”

W Nowej Cerkwi k. Morzeszczyna 12 harcerek i 5 harcerzy w wieku 10-12 lat podjęło się przedyskutowania niełatwych tematów: „Portale społecznościowe – dobro czy zło?”, „Stop mowie nienawiści („hejt” a konstruktywna krytyka) oraz „Łańcuszka internetowego, czyli polecenia lub prośby przekazania wirusa”.

Dostępność Internetu wśród młodych ludzi powoduje niestety zetknięcie się z wieloma zagrożeniami dla dorastającego ludzi. Niebezpieczeństwa jakie czyhają głównie na portalach społecznościowych dotyczą często mowy nienawiści. Powszechność w sieci niewłaściwych treści i materiałów może skutkować obniżeniem wrażliwości ludzi na problem. Znaczna część młodych ludzi wyraża wobec nich obojętność. Są i tacy, którzy uznają je za zabawne, udostępniając je. Po wspólnym podsumowaniu uczestnicy zdali sobie sprawę, że nie wszystko co słyszymy jest faktem, a często po prostu opinią. Zatem odnosząc się do zagrożeń współczesnego świata nie powinniśmy ślepo wierzyć we wszystko co słyszymy, bądź widzimy w Internecie.

IV. Patrol „Bractwo Krwi” (Hufiec ZHP Konin im. Szarych Szeregów)

„Nie bądź żyła oddaj krew”

W dniach 13-16.11.2017 patrol rozdawał na ulicach Konina ulotki i cukierki zachęcające do oddania krwi. Harcerze i harcerki rozdawal też zgody na pobranie narządów w razie śmierci oraz zachęcali do zarejestrowania się jako dawcy szpiku.

W dniu 18.11.2017 w świetlicy środowiskowej na ulicy Goździkowej  zorganizowali punkt pobrań. Harcerze i harcerki, którzy mieli ukończone 18 lat oddali krew. Młodsi grali, śpiewali, szykowali pakiety dla krwiodawców, robili herbatę i kawę, prowadzili zajęcia artystyczne oraz pomagali wypełniać ankiety. W  sumie udał nam się uzbierać 12 litrów 150 mililitrów krwi. Odbiorcą akcji byli szczególnie młodzi mieszkańcy naszego miasta, którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi oraz czasami nie wiedzieli, że można zarejestrować się jako dawca szpiku obcy grupowo.

Akcję podsumowano na zbiórce patrolu oraz na zbiórkach drużyn, gdzie rozmawiano też o konieczności oddawania krwi i pobierania organów. Zastanowiono się jak to wygląda w innych państwach i poszukaliśmy takich informacji w internecie oraz poruszono również temat organizacji humanitarnych i ich pomocy w regionach i krajach trudnodostępnych.

V. Zastęp „Barszcze” (Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów)

„Ucz się efektywnie”

Akcja została przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 107 im. Bronisława Malinowskiego w Warszawie. Zastęp zorganizował ją dla dzieci z klas 1-3, które czekały na rodziców w świetlicy tego popołudnia. Forma warsztatowa miała na celu przybliżenie dzieciom metod efektywnej nauki, szybkiego zapamiętywania oraz skutecznego planowania własnego czasu. W programie znalazły się następujące elementy: poznanie swoich imion przypisując zwierzaki których nazwa zaczyna się na tą samą literę co imię, „zakładki osobiste” (nauczenie się szybko 15 nazw owoców i warzyw, kojarząc każde słowo z daną częścią ciała), metoda łańcucha (wymyślenie histori, w której każde słowo łączyło się w jakiś sposób z następnym), „mapa myśli”  (pokazanie dzieciom jak łatwo można rozplanować sobie swój dzień) oraz dwujęzyczny pląs ruchowy (w ramach rozluźnienia i wspólnej integracji).

VI. Drużyna „Ignis” (Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej”)

„Budujmy szacunek”

W ramach akcji zostało zorganizowane spotkanie z gościem: p. Grzegorzem Sojdą – autorem książek o polskich lotnikach z II Wojny Światowej, zajmującym się również wyszukiwaniem i dbaniem o groby polskich bohaterów wojennych. Rozmawiano także o ich losach. Jako indywidualne zadanie międzyzbiórkowe każdy harcerz otrzymał ankietę, o wypełnienie której miał poprosić dowolną starszą osobę ze swojego otoczenia. Ankieta zawierała pytania dot. historii danej osoby oraz jej największego osiągnięcia. Na kolejnym spotkaniu przedstawiono owe historie oraz przeprowadzono warsztaty z pierwszej pomocy z wcześniejszym wstępem na temat służby samarytańskiej podczas II Wojny Światowej.

Projekt będzie kontynuowany po zakończeniu konkursu (niestety nie udało się dostosować wszystkich naszych działań do terminu konkursu)– 2,3 i 4 grudnia drużyna weźmie udział w zbiórce żywności, która trafi też m.in. do ludzi starszych. Tydzień później, 8-10.12 podczas biwaku drużyny, zostanie również wprowadzony drużynowy temat tegorocznego adwentu (poświęcony ludziom starszym).

VII. 7 Podlaska Drużyna Harcerska (Hufiec ZHP „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach)

„Globalizacja w Żeliszewie Podkościelnym”

Akcja była przeprowadzona głównie w budynku Szkoły Podstawowej w Żeliszewie Podkościelnym, ale oprócz tego harcerze wyruszyli w teren – do sklepu i zakładu krawieckiego na terenie Żeliszewa Podkościelnego i Żeliszewa Dużego. Działania rozpoczęto 8 listopada. Harcerze początkowo byli wprowadzeni w tematykę globalizacji przez gry symulacyjne i filmy edukacyjne i dziania plastyczne. Następnie został przygotowywany plakat, który w trakcie trwania akcji ciągle był uzupełniany. Plakat wisi obecnie na tablicy naszej drużyny w szkole, na parterze, tak by rodzice przychodzący po swoje dzieci mogli obserwować nasze działania. Dodatkowo o swoich poczynaniach informowaliśmy mieszkańców między innymi poprzez portale społecznościowe. Ponadto harcerze wybrali się do lokalnego sklepu i zakładu krawieckiego, oby naocznie przekonać się, jaki wpływ ma globalizacja na naszą gospodarkę.

Aby zainteresować problematyką globalizacji mieszkańców, w miejscach, które odwiedzili harcerze zostawiono specjalne certyfikaty Świadomego Uczestnika globalizacji, pod hasłem „Myśl globalnie, działaj lokalnie. Oprócz tego, w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej w oknach szkoły został wywieszony napis „Globalizacja” w tygodniu globalizacji. Ponadto harcerze mieli za zadanie, będąc na zakupach z rodzicami, poszukiwać produktów sprawiedliwego handlu z napisem „Fair Trade” oraz sprawdzać skąd pochodzą produkty, które do nas dotarły.

Podczas TEG  harcerze mieli za zadanie opowiedzieć kolegom i koleżankom z klasy, co przedstawia plakat wywieszony na ich tablicy, wyjaśnić co to jest globalizacja, na czym polega. Ogólnie zainteresować tym tematem. Harcerze na przyniesionych przez siebie koszulkach wykonali napis GLOBALIZACJA, w których chodzili w tygodniu globalizacji.

 

VIII. 100 Gdańska Drużyna Wędrownicza „Somnium” (Hufiec ZHP Gdańsk Portowa)

„Harcerstwo mam we krwi”

To nietypowy dla konkursu, długoterminowy projekt, który zakłada stworzenie strony, na której znajdowałaby się ranking chorągwi wg. ilości oddanej krwi. Akcję rozpoczęto od wizyty w RCKIK w Gdańsku, gdzie wszyscy członkowie zespołu projektowego mogli zobaczyć, jak wygląda proces donacji krwi, dowiedzieć się, dlaczego warto oddawać krew i jakie jest na nią zapotrzebowanie. Czwórce z uczestników akcji (jedynie tym, którzy nie mieli przeciwwskazań medycznych) udało się oddać łącznie 1800ml krwi. Następnie rozpoczęto tworzenie strony www. gdzie powstał ranking Chorągwi według ilość oddanej krwi, przez członków naszej organizacji. Proces tworzenia strony rozpoczęto od znalezienia odpowiednich informacji, zaprojektowania wyglądu strony, stworzenia regulaminu akcji oraz promocji. Oficjalna inauguracja akcji odbyła się 26 listopada (Światowy Dzień Krwiodawstwa). W tej chwili na stronie jest już 56 rejestracji!
Akcja nie została jeszcze ukończona. Zakończenie zaplanowane jest na 31 maja. W tym czasie odbędą się spotkania zespołu projektowego ze specjalistami w dziedzinie medycyny (również w kontekście globalnym) oraz krwiodawstwa.

Efekty pracy drużyny można śledzić na stronach: www.facebook.com/wekrwi/ oraz www.wekrwi.pl

LINK DO GŁOSOWANIA

Hasło tegorocznej edycji TEG to: Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas! Inicjatorem i koordynatorem europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej jest, tradycyjnie już, Grupa Zagranica.  Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła potrzeba dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Cele w tym roku obchodziły swoje drugie urodziny. Czas mija szybko, a społeczność międzynarodowa ma nadal bardzo dużo do zrobienia, by zbliżyć się do realizacji 17 Celów, zapisanych w tak zwanej „Agendzie 2030″. Warto więc w ramach tegorocznych działań skierowanych do młodych ludzi, skupić się na tym, jakich wyzwań dotyczą Cele Zrównoważonego Rozwoju i jakie mamy wszyscy i wszystkie powinności wobec ich realizacji.

PASSWORD RESET

Zaloguj się