zhp.pl

Start Aktualności Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz.

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz.

UDOSTĘPNIJ
, / 1021

Tymi słowami przestrzega nas przed nieuczciwymi firmami i niekorzystnymi usługami bankowymi organizatorzy kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. chwilówek oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.
 
W wirze codziennych obowiązków, pod presją czasu, stresu a także z czystej nieuwagi, lenistwa czy zawiłości treści umów, zdarza się nam podpisać dokument, którego treść w odmienny sposób, niż nam się wydawało, narzuca niespodziewane obowiązki. Taki błąd najbardziej odczuwamy, gdy obciąża on domowy budżet…

W dzisiejszych czasach zjawisko to stało się problemem społecznym, dlatego Związek Harcerstwa Polskiego przystąpił do kampanii „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”, której organizatorami są bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komenda Główna Policji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Urząd Ochrony Konsumentów.

Zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę www.zanim-podpiszesz.pl, gdzie znajdują się cenne informacje ułatwiające podjęcie kluczowych decyzji finansowych. Znajdziecie na niej zasady bezpiecznego pobierania pożyczek,  kalkulator obliczania faktycznej wysokości spłaty pożyczki oraz niezbędną wiedzę przedstawioną w przyswajalnej postaci słowniczka i zbioru dokumentów zebranych w repozytorium wiedzy.

Harcerze nie dają się nabrać!

phm. Agata Grzywacz
rzecznik prasowy ZHP
 

PASSWORD RESET

Zaloguj się