zhp.pl

, / 0

Naczelniczka ZHP

UDOSTĘPNIJ
Start Władze ZHP Naczelniczka ZHP

hm. Anna Nowosad

Harcmistrzyni Anna Nowosad wywodzi się z Hufca ZHP Warszawa-Ochota, w którym rozpoczęła swoją harcerską drogę w 1989 roku. Przez 5 lat była komendantką tego hufca. Jako zastępczyni komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP, odpowiadała za relacje i współpracę z 26 hufcami chorągwi.  Od wielu lat współtworzy kursy harcmistrzowskie “Cogito”. W latach 2010-2013 była członkinią rady chorągwi, w latach 2005-2007 w Głównej Kwaterze ZHP, gdzie odpowiadała za sprawy zagraniczne.

W Głównej Kwaterze ZHP druhna naczelniczka odpowiada kierowanie pracą Głównej Kwatery ZHP i ZHP, reprezentowanie ZHP w kraju i za granicą, koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi i innymi zewnętrznymi osobami prawnymi, samorządem terytorialnym, władzami państwowymi, organizacjami harcerskimi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zarządzanie majątkiem ZHP i prowadzenie gospodarki finansowej – przy pomocy Skarbnika ZHP.

Druhna naczelniczka nadzoruje pracę Komisarzy Zagranicznych ZHP, Sekretarza ISGF, Naczelnego Kapelana ZHP, Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. HALiZ, Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. wolontariuszy, Pełnomocnika ds. prawnych, Radcy Prawnego ZHP, Wydziału ds. audytów, Rady Drużynowych, oraz Komisji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza.

Naczelnik ZHP jest przełożonym wszystkich członków ZHP, kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP, kieruje bieżącą działalnością ZHP, reprezentuje ZHP, wydaje rozkazy, zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika ZHP.

Aby skontaktować się z Druhną Naczelniczką napisz wiadomość e-mail naczelniczka@zhp.pl lub zadzwoń do sekretariatu Głównej Kwatery ZHP pod numer 22 3390736.

PASSWORD RESET

Zaloguj się