zhp.pl

Nieprzetarty Szlak

Nieprzetarty SzlakWydział Nieprzetartego Szlaku Głównej KwateryChorągwiane Referaty Nieprzetartego SzlakuKontakt

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mianem tym nazywane są  drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia  dzieci i młodzież od 6 roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dzięki instruktorkom i instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną metodą harcerską – dziś prawie 6000 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając jednocześnie kompleksową rehabilitację.

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP jest wydziałem Głównej Kwatery ZHP powołanym w celu koordynowania, popularyzowania i szeroko pojętego promowania działalności ZHP na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wydział tworzą ludzie, którzy nie tylko są fachowcami w zakresie pedagogiki, ale również na co dzień pracują z zuchami i harcerzami co sprawia, że posiadają także rozległą wiedzę metodyczną oraz merytoryczną. Celem pracy wydziału jest:

  • opracowywanie i publikacja dotychczasowego dorobku na poziomie metodycznym – skuteczność metody harcerskiej jako formy wsparcia procesu rehabilitacyjnego, podkreślenie zadań realizowanych w ramach założeń polityki społecznej, wspierania rodzin oraz jednostek zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją,
  • prezentacja dobrych praktyk – promowanie i wymiana działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, analiza najbardziej skutecznych i atrakcyjnych rozwiązań stanowiących warsztat pracy instruktora oraz wsparcie merytoryczne pedagogów specjalnych, podnoszenie świadomości intencjonalnego współdziałania w ramach profesjonalnego zespołu instruktorów Nieprzetartego Szlaku,
  • dbałość o wzrost standardów egzystencji środowiska niepełnosprawnych, poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych – realizowane poprzez wzbogacanie wiedzy i umiejętności bezpośrednich opiekunów, wolontariuszy – nauczycieli, terapeutów; tylko kompetentne środowisko otacza niepełnosprawnego dostosowanym do jego potrzeb i oczekiwań wsparciem,

 

Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery:

Kierowniczka Wydziału Nieprzetartego Szlaku

phm. Dorota Nowak-Małek, Chorągiew Kielecka ZHP

Skład Wydziału:

  1. Tomasz Fliszkiewicz, Chorągiew Mazowiecka ZHP
  2. Teresa Hernik, Główna Kwatera ZHP
  3. pwd. Ewa Kierasińska-Siwkiewicz, Chorągiew Kielecka ZHP
  4. Dorota Kołakowska, Chorągiew Dolnośląska ZHP
  5. Alicja Tarkowska, Główna Kwatera ZHP
  6. Andrzej Zielonka, Chorągiew Łódzka ZHP

CHORĄGIEW KIEROWNIK REFERATU KONTAKT
Białostocka hm. Krzysztof Broda
Dolnośląska phm. Aldona Karlak
Gdańska phm. Joanna Król
Kielecka
Krakowska hm. Agnieszka Nawrocka
Kujawsko-Pomorska hm. Grażyna Wencel
Lubelska phm. Michał Pastuszak
Łódzka phm. Anna Kaźmierczak
Mazowiecka hm. Tomasz Fliszkiewicz
Opolska
Podkarpacka hm. Helena Walczak
Śląska pwd. Tatiana Telehojna
Stołeczna hm. Adam Sikoń
Warmińsko – Mazurska
Wielkopolska hm. Piotr Soboń
Zachodniopomorska
Ziemi Lubuskiej

Główna Kwatera ZHP
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
fax +48 22 339 06 06
e-mail:biuro.ns@zhp.pl

 

Kierowniczka Wydziału Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery:
phm. Dorota Nowak –Małek
e-mail: ns@zhp.pl

PASSWORD RESET

Zaloguj się