zhp.pl

Sprawozdania

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który prezentuje najważniejsze informacje o Związku Harcerstwa Polskiego.

Sprawozdania roczne Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP:

Sprawozdania kwartalne Głównej Kwatery ZHP:

Sprawozdania kadencyjne władz naczelnych ZHP:

Sprawozdanie ZHP jako organizacji pożytku publicznego:

Sprawozdania finansowe ZHP:

 

 

Sprawozdania 1%:

PASSWORD RESET

Zaloguj się