zhp.pl

, / 0

Harcerze

UDOSTĘPNIJ
O metodyceZespół Harcerski WWM GK ZHPReferaty Harcerskie ChorągwiNadchodzące wydarzeniaMateriały metodyczne

Działanie drużyny

Zorganizowanie do działania

Drużyna zwykle składa się z 2-5 zastępów. Działa w niej zastęp zastępowych i Rada Drużyny. Drużyna pracuje zastępami stopniowo osiągającymi samodzielność w zakresie planowania i organizowania swojej pracy. Wyznaczony przez drużynowego starszy zastępowy organizuje wykonanie zadań określonych samodzielnie lub przez drużynowego i Radę Drużyny. O najistotniejszych sprawach w drużynie decyduje Rada Drużyny. Drużynowy wspólnie z przybocznym organizuje działania drużyny – drużynowy i przyboczni tworzą zespół.
Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, a jednocześnie wraz z zastępowym stopniowo zaczynają współorganizować

Rola grupy rówieśniczej

Harcerki i harcerze kształtują swoją tożsamość i jedność w ramach zastępu i drużyny. Podstawowe potrzeby realizowane są przez przynależność i zaangażowanie w pracę zastępu, który jest w tym momencie najbardziej naturalnym środowiskiem rówieśniczym.

Zbiórka zastępu

Zbiórki zastępu odbywają się w regularnie, np. w tygodniowym rytmie. Przygotowane i prowadzone są przez zastępowego przy wsparciu przybocznych lub drużynowego. Członkowie zastępu włączają się w zbiórkę przez aktywny udział w proponowanych zadaniach. Przygotowują część elementów zbiórek m.in. przez realizację zadań międzyzbiórkowych.

Zbiórka drużyny

Zbiórki odbywają się w regularnie, w trybie określonym kalendarzem drużyny. Tematyka zbiórek związana jest przede wszystkim z treściami służącymi poznaniu harcerstwa, przybliżeniu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, zdobyciu elementarnej wiedzy o harcerstwie oraz przyswojeniu podstawowych umiejętności i technik harcerskich. Harcerki i harcerze uczestniczą w zbiórkach, najczęściej działając w zastępie.

Formy pracy

Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych podczas zbiórek należy stosować przemienność form, zwłaszcza takich, które stwarzają możliwość stałej aktywności i sprawdzania się.

Demokracja w drużynie

Drużynowy jest przywódcą i autorytetem. W istotny sposób wpływa na kształt programu drużyny oraz kwestii organizacyjnych. Inicjuje przedsięwzięcia realizowane w drużynie. Kieruje zastępem zastępowych. Współpracuje z przybocznymi, dba o ich rozwój i wychowuje następcę. W drużynie działa Rada Drużyny, która bierze udział w procesie decyzyjnym, przy czym ostateczna decyzja podejmowana jest przez drużynowego. Drużynowy sam wybiera swoich przybocznych. Zasady demokracji obowiązują również wewnątrz zastępu. Członkowie zastępu mają wpływ na życie zastępu, na dobór zadań zespołowych, uczestniczą w ich planowaniu i realizacji.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Środowisko lokalne

Drużyna jest środowiskiem wychowawczym i jako takie współpracuje z innymi (np. szkoła, parafia). Istotne jest, aby współpraca z nimi opierała się na zasadzie partnerstwa. Szczególnie ważna jest współpraca z radą pedagogiczną szkoły i poszczególnymi nauczycielami. Część przedsięwzięć podejmowanych przez drużynę skierowana jest do środowiska szkolnego.

Rodzice

Szczególnie ważny dla prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego jest stały kontakt drużynowego z rodzicami. Powinni oni być informowani o możliwościach, jakie stwarza harcerstwo dla ich dzieci w zakresie kształtowania pozytywnych postaw zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju zainteresowań. Drużyna dzięki rzetelnemu i odpowiedzialnemu działaniu pracuje na zaufanie rodziców.

Zespół Harcerski Wydziału Wsparcia Metodycznego Głównej Kwatery ZHP

Zespół zajmuje się przede wszystkim rozwojem metodyki harcerskiej oraz tworzeniem wspólnoty instruktorów-metodyków harcerskich.

Zadania zespołu

Zgodnie z Regulaminem organizacji pracy Głównej Kwatery ZHP, przyjętego Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 20/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., do zadań Zespołu Harcerskiego Wydziału Wsparcia Metodycznego Głównej Kwatery ZHP należy:

 • wspieranie działalności referatów harcerskich lub/i innych zespołów oraz osób odpowiedzialnych na szczeblu chorągwi za pracę z kadrą harcerską oraz na rzecz harcerzy,
 • inicjowanie i czuwanie nad poziomem merytorycznym przedsięwzięć programowo-metodycznych Głównej Kwatery ZHP skierowanych do środowisk harcerskich,
 • budowanie wspólnoty ruchu harcerskiego (metodyków harcerskich),
 • udział w doskonaleniu metodyki harcerskiej,
 • prowadzenie poradnictwa i popularyzacja dorobku w zakresie metodyki harcerskiej.

Skład zespołu

 • hm. Zbigniew Nowak (Chorągiew Wielkopolska) – Szef Zespołu, e-mail: zbigniew.nowak@zhp.net.pl
  odpowiada za: całokształt działań zespołu, formy kształceniowe, projekt “Metodyk!”, kontakt z Chorągwią Łódzką,
 • hm. Monika Bajkowska (Chorągiew Stołeczna), e-mail: monika.bajkowska@zhp.net.pl
  odpowiada za: współtworzenie materiałów metodycznych, jakość imprez metodycznych-harcerskich w chorągwiach,
 • hm. Wojciech Sidorowicz (Chorągiew Kielecka), e-mail: wojciech.sidorowicz@zhp.net.pl
  odpowiada za: formy kształceniowe, kontakt z Chorągwiami: Kielecką, Krakowską, Opolską, Podkarpacką i Śląską,
 • hm. Krzysztof Stachów (Chorągiew Dolnośląska), e-mail: krzysztof.stachow@zhp.net.pl
  odpowiada za: formy kształceniowe, kontakt z Chorągwiami: Dolnośląską, Wielkopolską, Zachodniopomorską, Ziemi Lubuskiej,
 • phm. Justyna Bielska (Chorągiew Białostocka), e-mail: justyna.bielska@zhp.net.pl
  odpowiada za: formy kształceniowe, kontakt z Chorągwiami: Białostocką, Lubelską, Warmińsko-Mazurską,
 • phm. Aleksandra Golecka (Chorągiew Gdańska), e-mail: aleksandra.golecka@zhp.net.pl
  odpowiada za: współtworzenie materiałów metodycznych, współpracę z Zespołem projektowym ds. reformy instrumentów metodycznych GK ZHP – w zakresie metodyki harcerskiej,
 • phm. Mikołaj Sokolski (Chorągiew Wielkopolska), e-mail: mikolaj.sokolski@zhp.net.pl
  odpowiada za: współtworzenie materiałów metodycznych, współpracę z Zespołem projektowym ds. reformy instrumentów metodycznych GK ZHP – w zakresie metodyki harcerskiej,
 • phm. Monika Suchan (Chorągiew Łódzka), e-mail: monika.suchan@zhp.net.pl
  odpowiada za: współtworzenie materiałów metodycznych, kontakt z Chorągwiami: Mazowiecką, Stołeczną,
 • phm. Olga Wache (Chorągiew Wielkopolska)
  odpowiada za: współtworzenie materiałów metodycznych, zarządzanie skrzynką harcerze@zhp.pl

Współpracują z nami:

 • hm. Marcin Miłko (Chorągiew Stołeczna)
  odpowiada za: formy kształceniowe
 • phm. Monika Skiba (Chorągiew Łódzka)
  odpowiada za: współtworzenie materiałów metodycznych, kontakt z Chorągwiami: Gdańską, Kujawsko-Pomorską
 • Chorągiew Białostocka – Referat Harcerski “AS”
  phm. Kacper Jankowski – Kierownik Referatu
 • Chorągiew Dolnośląska – Referat Harcerski “Zawiecha”
  phm. Marcin Najowicz – Kierownik Referatu
 • Chorągiew Gdańska – Referat Harcerski
  pwd. Maciej Lipiński – Kierownik Referatu
 • Chorągiew Kielecka – Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programu i pracy z kadrą
  hm. Arkadiusz Szostak
 • Chorągiew Krakowska – Referat Harcerski “Przygoda”
  phm. Marlena Maliszewska – Kierowniczka Referatu
 • Chorągiew Kujawsko-Pomorska – Zastępczyni Komendanta Chorągwi ds. programu
  hm. Beata Bardzińska
 • Chorągiew Lubelska – Członkini Komendy Chorągwi ds. programu
  pwd. Agnieszka Hojda
 • Chorągiew Łódzka – Referat Harcerski
  phm. Monika Suchan – Kierowniczka Referatu
 • Chorągiew Mazowiecka – Członek Komendy Chorągwi ds. programu
  hm. Tomasz Sobolewski
 • Chorągiew Opolska – Członek Komendy Chorągwi ds. wsparcia metodycznego
  phm. Jakub Lasek
 • Chorągiew Podkarpacka – Referat Harcerski
  hm. Violetta Propola – Kierowniczka Referatu
 • Chorągiew Stołeczna – Referat Harcerski
  phm. Barbara Murdza – Kierowniczka Referatu
 • Chorągiew Śląska – Referat Harcersko-Starszoharcerski
  phm. Patrycja Nowak – Kierowniczka Referatu
 • Chorągiew Warmińsko-Mazurska – Zastępczyni Komendanta Chorągwi ds. programu i promocji
  phm. Monika Chmiel
 • Chorągiew Wielkopolska – Referat Harcerski
  hm. Ewelina Tubacka – Kierowniczka Referatu
 • Chorągiew Zachodniopomorska – Referat Harcerski
  pwd. Agata Maszczykowska – Kierowniczka Referatu
 • Chorągiew Ziemi Lubuskiej – Referat Harcerski
  hm. Katarzyna Kawka – Kierowniczka Referatu
 • Spotkanie Referatów Harcerskich Chorągwi
  Termin: 28-30 września 2018 r.
  Odbiorcy: Kierownicy i Instruktorzy Referatów Harcerskich Chorągwi,
  inne osoby odpowiedzialne w Chorągwiach za wspieranie namiestników i metodyków w Hufcach (np. Członkowie KCh ds. programu i pracy z kadrą, Instruktorzy Chorągwianych Zespołów Programowych)
 • Konferencja Metodyczna
  Termin: 29 września 2018 r.
  Odbiorcy: Kierownicy i Instruktorzy Referatów Harcerskich Chorągwi,
  inne osoby odpowiedzialne w Chorągwiach za wspieranie namiestników i metodyków w Hufcach (np. Członkowie KCh ds. programu i pracy z kadrą, Instruktorzy Chorągwianych Zespołów Programowych),
  Instruktorzy Chorągwianych Szkół Instruktorskich i Chorągwianych Zespołów Kadry Kształcącej,
  Namiestnicy lub inne osoby odpowiedzialne w Hufcach za wspieranie drużynowych (np. Członkowie KH ds. programu i pracy z kadrą, Członkowie Hufcowych Zespołów Programowych), Komendanci Szczepów,
  Członkowie Hufcowych Zespołów Kadry Kształcącej i Międzyhufcowych Zespołów Kadry Kształcącej
  oraz inni instruktorzy zainteresowani metodyką harcerską

PASSWORD RESET

Zaloguj się