Aktualności


FORMULARZE SERWISU KART - Przejdź do formularzy, żeby zgłosić:
chęć wymiany nieaktualnej karty z funkcją płatniczą, zniszczenie, zagubienie karty, chęć zmiany danych na karcie, zmianę statusu karty, chęć wymiany jedngo rodzaju karty na drugi.

23 marca 2015

Formularz wymiany kart członkowskich ZHP wydanych w kwietniu 2012 r.
Zgodnie z komunikatem GK ZHP Karta członkowska ZHP - Upływa termin ważności kart wystawionych w kwietniu 2012 r. od dnia dzisiejszego istnieje możliwość wymiany karty członkowskich wydanych w kwietniu 2012 r. poprzez formularz pt. WYMIANA KART - WNIOSEK O NOWĄ KARTĘ pod adresem FORMULARZE SERWISU KART.