ZHP od pierwszych dni wojny na Ukrainie wspiera uchodźców poprzez kompleksowe działania prowadzone na terenie całego kraju. Przedstawiciele ZHP dzielili się swoimi doświadczeniami na Trzecim Forum Deinstytucjonalizacji odbywającym się z inicjatywy Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.

Harcerskie wsparcie w pierwszym miesiącu wojny otrzymało ponad 1,5 mln uchodźców, a 1 na 5 dzieci z Ukrainy uczestniczyło w harcerskich zajęciach. Wsparcie uchodźców trwa cały czas m.in. poprzez prowadzenie punktów Blue Dot, czy zapraszanie ukraińskich dzieci do drużyny i gromad ZHP.

Tegoroczne forum poświęcone było właśnie zaangażowaniu polskich obywateli w niesienie pomocy Ukraińcom, a jedna z części spotkania dotyczyła działań organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim była „Pomoc dla Ukrainy – doświadczenie wzmacniające”.

Forum Deinstytucjonalizacji jest płaszczyzną wymiany doświadczeń wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz uspołecznienia, upodmiotowienia i personalizacji szeroko rozumianych usług społecznych.

fot. Igor Smirnow/ KPRP