zhp.pl

Start Zespół Harcmistrzowski Kurs Harcmistrzowski “Za widnokręgiem”

Kurs Harcmistrzowski “Za widnokręgiem”

Podróż nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca.
[Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem]

Zapraszamy na kurs harcmistrzowski, który w dniach 23-29 sierpnia zagości w Puszczy Augustowskiej. Obozować będziemy na dzisiejszych wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Istniejące granice staną się zarzewiem do odkrywania tego, co wspólne. Wyruszymy na wyprawę, by zgłębić ideę stopnia harcmistrza w odniesieniu do własnej osoby, zainspirować się do ciągłego samodoskonalenia i pracy nad własnymi postawami. Poczujemy odpowiedzialność za całą organizację i szeroko spojrzymy na ZHP – naszą misję oraz stojące przed nami wyzwania. “Za widnokręgiem” będziemy współdziałać z innymi dla osiągania wspólnego celu, będziemy szukać porozumienia mimo różnic zdań. Wyrusz w tę podróż.


Cele kursu:

  •  Zgłębianie idei stopnia harcmistrza w odniesieniu do własnej osoby.
  • Inspirowanie do ciągłego samodoskonalenia się i pracy nad własnymi postawami.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za całą organizację i szerokiego spojrzenia na ZHP, jego Misję oraz stojące przed nim wyzwania.
  • Wzmacnianie motywacji do współdziałania z innymi dla osiągania wspólnego celu, szukania porozumienia mimo różnic zdań, aktywnego słuchania i dobrej dyskusji.

Organizatorem kursu jest Zespół Harcmistrzowski przy Centralnej Szkole Instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Komenda kursu:

  • hm. Joanna Skupińska – komendantka kursu
  • hm. Mariusz Bezdzietny – członek komendy
  • hm. Karol Gzyl – członek komendy
  • hm. Katarzyna Karolak – członkini komendy
  • ks. hm. Tomasz Kozłowski – członek komendy
  • Juliusz Karolak – kwatermistrz

Termin: 23-29 sierpnia 2020

Miejsce: Rudawka (powiat augustowski) i okolice

Koszt kursu: 300 zł
Budżet kursu finansowany jest w 48% ze środków GK ZHP. Pozostała część finansowana jest z DSCZ (wpłaty uczestników).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu przed złożeniem aplikacji:
Regulamin kursu
Zalacznik nr 1_Oświadczenie uczestnika

Do udziału w kursie można zgłosić się tutaj: Ankieta zgłoszeniowa
Rekrutacja trwa do 21 lipca 2020 r.

Zapraszamy!

PASSWORD RESET

Zaloguj się