zhp.pl

Start Zespół Harcmistrzowski

Zespół Harcmistrzowski

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁKONTAKT

Zespół harcmistrzowski wspiera rozwój i prowadzi kształcenie instruktorów zdobywających stopień harcmistrza oraz harcmistrzów. Do zadań zespołu należy budowanie wspólnoty harcmistrzów, wzmacnianie etosu stopnia harcmistrza, kreowanie dyskusji o ważnych dla organizacji sprawach, budowanie sprawczości ruchu harcerskiego.

Instruktorzy Zespołu Harcmistrzowskiego:

hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka – szef Zespołu Harcmistrzowskiego
hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP
hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska
hm. Katarzyna Kurowska – Chorągiew Łódzka
hm. Anna Nowosad – Chorągiew Stołeczna
hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka
hm. Jolanta Rybińska – Chorągiew Stołeczna
hm. Joanna Skupińska – Chorągiew Dolnośląska
hm. Izabela Staszczyszyn – Chorągiew Śląska
hm. Anna Szynkiewicz – Chorągiew Łódzka
hm. Piotr Walburg – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

hm. Jakub Wajman – szef Zespołu Harcmistrzowskiego

jakub.wajman@zhp.net.pl

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się