zhp.pl

Start Zespół Harcmistrzowski

Zespół Harcmistrzowski

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁKONTAKT

Zespół harcmistrzowski wspiera rozwój i prowadzi kształcenie instruktorów zdobywających stopień harcmistrza oraz harcmistrzów. Do zadań zespołu należy budowanie wspólnoty harcmistrzów, wzmacnianie etosu stopnia harcmistrza, kreowanie dyskusji o ważnych dla organizacji sprawach, budowanie sprawczości ruchu harcerskiego.

Instruktorzy Zespołu Harcmistrzowskiego:

hm. Jakub Wajman – Chorągiew Łódzka – szef Zespołu Harcmistrzowskiego
hm. Ewa Gąsiorowska – GK ZHP
hm. Maciej Grunt – Chorągiew Zachodniopomorska
hm. Mariusz Fabiszewski – Chorągiew Mazowiecka
hm. Anna Nowosad – Chorągiew Stołeczna
hm. Wojciech Pietrzczyk – Chorągiew Kielecka
hm. Jolanta Rybińska – Chorągiew Stołeczna
hm. Adrzej Grabowski – Chorągiew Krakowska
hm. Joanna Skupińska – Chorągiew Dolnośląska
hm. Agnieszka Fortuna– Chorągiew Dolnośląska
hm. Tomasz Kozłowski – Chorągiew Białostocka
hm. Piotr Walburg – Chorągiew Kujawsko-Pomorska

 

hm. Jakub Wajman – szef Zespołu Harcmistrzowskiego

jakub.wajman@zhp.net.pl

 

PASSWORD RESET

Zaloguj się