zhp.pl

ZdalneHARCE

HARCERZE STARSI

HARCERZE STARSI ZNAK SYMBOL ZHP

Z PROGRAMU MOŻESZ SKORZYSTAĆ W CAŁOŚCI LUB WYBRAĆ INTERESUJĄCE CIEBIE ELEMENTY

DRUŻYNOWI, ZASTĘPOWI!

Przedstawiamy Wam działania, które są propozycjami gotowymi do zrealizowania lub do zmodyfikowania pod Wasze potrzeby. Oznacza to, że realizując je musicie pamiętać o możliwościach i zasobach czasowych zarówno Twoich harcerzy i ich rodzin, jak i Waszych. Zaproponowane działania pozwolą utrzymać kontakt i działać wspólnie 

Weźcie pod uwagę aktualny program Waszej jednostki i sprawdźcie, jakie cele chcieliście realizować. Budowanie braterstwa? Praca nad sprawnością fizyczna, punktualnością? Dziś sytuacja jest inna i zmusza nas do zmiany form pracy. Cele wychowawcze mogą pozostać te same! Propozycja “ZdalneHARCE” da Wam czas na to, aby wraz z zastępem/radą drużyny przeformułować plan pracy, w czasie, gdy Wasi podopieczni będą realizowali przygotowane zadania.

Przejrzyjcie propozycję, porozmawiaj z radą drużyny, zastępem zastępowych, co chcecie wykorzystać ze „ZdalneHARCE”. Inspirujcie, podpowiadaj najprostsze rozwiązania i słuchaj – słuchaj o ich aktualnych potrzebach. Weźcie lub dostosujcie to, co odpowiada Waszym celom. Stawiajcie wyzwania! Jeśli macie możliwości czasowe, możecie sami stworzyć propozycje dostosowane do Waszego środowiska i naturalne dla aktualnej sytuacji!  

Powodzenia! 

KALENDARZ

Materiały na kolejny tydzień będą ukazywać się w niedziele.

TYDZIEŃ SIŁY CIAŁA
30.03-05.04.2020

TYDZIEŃ SIŁY DUCHA
06.04.2020-12.04.2020

TYDZIEŃ SIŁY ROZUMU
13.04.2020-19.04.2020

TYDZIEŃ SIŁY BRATERSTWA
20.04.2020-26.04.2020

TYDZIEŃ SIŁY EMOCJI
27.04.2020-03.05.2020

Witamy Was w tygodniu siły DUCHA!

Tydzień SIŁY DUCHA to propozycja, która ma na celu rozkwit życia wewnętrznego, zajrzenie w głąb siebie oraz pracę nad przyjętymi przez nas wartościami. Rozwój duchowy uszlachetnia. Przyjrzymy się prawu harcerskiemu, które bardzo konkretnie mówi o pracy nad sobą w sferze duchowej. Pochylimy się nad zrozumieniem pojęcia duchowości przez zuchy. Pragniemy, w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, wzmocnić swojego ducha i rozwijać cnotę męstwa. Ponadto przygotujemy się do przeżycia Triduum Sacrum we własnym “domowym Kościele”.

AKTYWNOŚCI SIŁY DUCHA KAŻDEGO DNIA

Przygotowaliśmy dla Was i Waszych harcerzy wyzwanie na każdy dzień tygodnia. Codziennie rano skopiujcie/przepiszcie tekst (najlepiej od razu zaplanujcie sobie wiadomości w telefonie na cały tydzień) i wyślijcie wiadomość SMS do Waszych zastępowych. Mamy nadzieję, że na radzie drużyny ustaliliście, że oni przesyłają wiadomość do członków swojego zastępu. Sami również zrealizujcie wyzwania!  😊

TREŚĆ SMS

PONIEDZIAŁEK, 06.04.2020
Poświęć dziś 15 minut, żeby pomyśleć o swoich mocnych stronach (umiejętnościach, cechach charakteru itp.). Wypisz je i uporządkuj w kolejności zaczynając od tych, które są dla Ciebie najważniejsze lub najbardziej Cię cieszą (możesz to zrobić np. przez stworzenie z nich piramidy, gdzie mocne strony będą na górze).

I/LUB: Podziękuj dziś Panu Bogu za to, że Cię stworzył i obdarzył wieloma talentami. Poproś Go, byś potrafił/a dobrze z nich korzystać.

WTOREK, 07.04.2020
Zastanów się, czy udaje Ci się na co dzień żyć zgodnie z Prawem Harcerskim. Zrób dziś rachunek sumienia. Możesz skorzystać z gotowego: „Harcerski rachunek sumienia”. Jest on dostępny w Centralnym Banku Pomysłów ZHP: http://cbp.zhp.pl/zzrk8.

ŚRODA, 08.04.2020
Porozmawiaj dziś z rodzicami o tym, jakie tradycje związane z Wielkanocą były obecne w ich domach. Które z nich podtrzymujecie? Zastanówcie się również, jak będą wyglądały Wasze świąteczne zwyczaje w obecnych warunkach epidemiologicznych (które z nich zostaną, a które trzeba zmodyfikować)?

I/LUB: Jutro rozpoczyna się Triduum, dlatego warto przygotować w domu miejsce do modlitwy na najbliższe dni. Możesz postawić tam świecę, kwiaty, zostawić Pismo Święte. Zdecydujcie w gronie rodzinnym, w jakiej formie będziecie uczestniczyć w Triduum (TV, transmisja internetowa, radio). Pomocnym będą rozważania: https://tiny.pl/7h484.

CZWARTEK, 09.04.2020
Pomyśl dziś o przyjacielu/przyjaciółce, z którym/ą dawno nie rozmawiałeś/aś. Zadzwoń dziś do niego/niej i porozmawiajcie.

I/LUB: W Wielki Czwartek Kościół mówi nam o miłości wobec drugiego człowieka, a w Ewangelii czytamy dziś o tym, jak Jezus spożywał Ostatnią Wieczerzę w gronie przyjaciół. Podziękuj Panu Bogu za ludzi, którzy Cię otaczają – za ich miłość i przyjaźń.

PIĄTEK, 10.04.2020
Pomyśl, co na co dzień jest Twoją słabością/złym nawykiem, np. marnowanie czasu przed telewizorem lub obgadywanie innych. Spróbuj dziś zrezygnować z tego nawyku i zobacz, jak będzie wyglądał Twój dzień.

I/LUB: Weź udział w Drodze Krzyżowej online lub nabożeństwie pasyjnym w kościele ewangelicko-augsburskim.

SOBOTA, 11.04.2020
Znajdź ciszę i zajrzyj w głąb siebie. Możesz skorzystać z propozycji medytacjiRuchu Programowo-Metodycznego Ręka Metody:  https://tiny.pl/7hkjd
lub Medytacji Taize https://tiny.pl/7hkj5

I/LUB: W Wielką Sobotę kapłan błogosławi pokarm, który znajdzie się następnego dnia na naszych stołach. Jak co roku przygotuj razem z rodziną koszyk ze święconką. W wyjątkowych sytuacjach pokarmy pobłogosławić może w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny. Wtedy należy to uczynić przed uroczystym śniadaniem w Niedziele Zmartwychwstania. Zobacz tutaj: https://tiny.pl/t32r2.

NIEDZIELA, 12.04.2020
Podsumuj ten tydzień. Czy udało Ci się coś zmienić w Twojej sile ducha? Wypisz na kartce, z czego jesteś dumny/a w tym tygodniu i jakie masz plany/nadzieje na kolejny tydzień.

I/LUB: Chrystus zmartwychwstał! Warto się dziś z tego cieszyć. Razem z rodziną weźcie udział w transmisji telewizyjnej i przyjmijcie błogosławieństwo papieża Franciszka Urbi et Orbi.

PROPOZYCJA NA REALIZACJĘ STOPNI I SPRAWNOŚCI

Na początku tygodnia wyślijcie maila lub skontaktujcie się w dogodny sposób z członkami Waszej drużyny i poinformujcie ich o tygodniu siły ducha. Pokażcie im, jakie wybrane sprawności dwu- i trzygwiazdkowe, proponujemy w #zdalneHARCE, mogą w tym czasie, w całości lub w części, wykonać je w domu. Poinformujcie, inspirujcie, nie nakłaniajcie – Wasi harcerze sami wiedzą, czy znajdą teraz czas na realizację stopni i sprawnościW przypadku drużyn Nieprzetartego Szlaku wymagania na określone stopnie i sprawności drużynowi dostosowują do indywidualnych potrzeb i możliwości harcerzy.

PIONIERKA/ODKRYWCA

• Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
• Aktywnie realizuję obowiązki wynikające z mojej wiary.
• Wykazałam/em, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
• Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki domowe.

SAMARYTANKA/ĆWIK

• Znam swoje dobre strony. Rozwijam je i potrafię je wykorzystać na rzecz innych.
• Poszukuję autorytetów. Czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.
• Racjonalnie organizuję własny czas. Planuje przebieg dnia, tygodnia.
• Włączyłem się do prowadzenia gospodarstwa domowego. W trakcie próby przejąłbym na siebie dodatkowe obowiązki.

SPRAWNOŚCI

1.Poznała / poznał historię swojej rodziny, wykonała / wykonał wykaz ważnych rodzinnych wydarzeń.
2. Uporządkowała / uporządkował album rodzinny, opisała /opisał zdjęcia, ułożyła / ułożył je chronologicznie.
3. Odtworzyła / odtworzył drzewo genealogiczne swojej rodziny przynajmniej trzy pokolenia wstecz, korzystając np. z ksiąg kościelnych lub dokumentów rodzinnych. Uporządkowała / uporządkował dokumentację i pamiątki rodzinne (świadectwa, dyplomy, listy, pamiątki).
4. Prowadziła / prowadził kronikę rodziny, zapisała / zapisał w niej np. kilka ciekawych przygód rodziny, wywiady przeprowadzone ze starszymi członkami rodziny, słowniczek pierwszych słów młodszego rodzeństwa.
5. Współorganizowała / współorganizował i uczestniczyła / współuczestniczył w rodzinnej wycieczce do miejsc ważnych dla rodziny (np. miejscowość, z której pochodzą dziadkowie, kościół, w którym brali ślub, miejsce, gdzie poznali się rodzice, miejsce walki, w której uczestniczył ktoś z rodziny).

1. Umie opowiedzieć, czym jest rozwój duchowy i religijny, potrafi wyjaśnić różnicę między pojęciami „duchowość” i „religijność”.
2. Prowadzi dzienniczek, w którym dokumentuje swoje przemyślenia i doświadczenia duchowe.
3. Nauczyła / nauczył się wybierać wartościową lekturę, filmy, spektakle teatralne i opowiedział o swoich przeżyciach z tym związanych.
4. Wie, jak nazywa się pięć głównych religii świata. Potrafi wyjaśnić, dlaczego na świecie jest wiele tradycji religijnych i duchowych.
5. Zorganizowała / zorganizował dla zastępu /drużyny zbiórkę, w czasie której harcerze mogli porozmawiać o swoim światopoglądzie i nauczyć się tolerowania różnic w tym względzie.

1. Potrafi wskazać ważne momenty z życia Patrona, dzieli się swoją wiedzą i rozpowszechnia informację o nim wśród rówieśników/ w środowisku lokalnym
2. Samodzielnie lub z zastępem pełniła służbę na rzecz innych np. odwiedził/a osobę potrzebującą pomocy (chorzy, samotni, niepełnosprawni), zorganizował/a wspólnie z zastępem turniej gier i zabaw dla dzieci
3. Podjął/podjęła walkę z jedną ze swoich słabości.
4. Odwiedził/a jedno z miejsc bliskich Patronowi.

1. Zapoznała / zapoznał się z biografią osoby znanej z etycznego postępowania, której życiowe dokonania inspirują do podążania tą samą drogą, np. świętego, mędrca, autorytetu moralnego.
2. Zapoznała / zapoznał się z filozofią życia, poglądami tej osoby oraz z metodami pracy nad sobą, które stosowała ona w swoim życiu.
3. Opracowała / opracował na tej podstawie plan osobistego rozwoju duchowego i zastosowała / zastosował ten program w swoim życiu.
4. Zorganizowała / zorganizował kominek, na którym interesująco przedstawiła / przedstawił biografię wybranej osoby harcerzom swojej drużyny.
5. Przeczytała / przeczytał lekturę z zakresu duchowości, np. A. Glassa Podstawy duchowości instruktora harcerskiego, Dzienniki św. Tereski od Dzieciątka Jezus, pisma R. Cantalamessa, opowiadania B. Ferrero.

1. Umie wyjaśnić, czym jest ekumenizm.
2. Zapoznała / zapoznał zastęp z ideą Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
3. Poznała / poznał zwyczaje świąteczne wybranych wyznań chrześcijańskich, np. Boże
Narodzenie u katolików i prawosławnych lub obchody świąt maryjnych w różnych
rejonach Polski i zapoznała / zapoznał z nimi zainteresowane osoby z drużyny.
4. Zapoznała / zapozał się z treścią jednego z dokumentów kościelnych autorstwa
Jana Pawła II na temat ekumenizmu i w przystępny sposób przedstawi swoje
przemyślenia na ten temat na zbiórce drużyny.
5. Nauczyła / nauczył się modlitwy „Ojcze nasz” w obcym języku.

Słowo „chwat” tworzą pierwsze litery następujących nazw cech charakteru:
▪ C − cnota (postępowanie zgodne z zasadami moralnymi),
▪ H − hart (wytrwałość wobec przeciwności losu),
▪ W − wola (siła woli, umiejętność konsekwentnego dążenia do celu),
▪ A − altruizm (poświęcanie swoich talentów na rzecz innych),
▪ T − tężyzna (ćwiczenie sprawnego i wytrzymałego ciała i ducha).
Aby zdobyć tę sprawność, harcerka / harcerz musi się zastanowić, brak których z wymienionych cech jest jej / jego wadą. Następnie opracowuje zadania (dla każdej
litery po jednym), które mogą pomóc w walce z tymi słabościami. Powinny to być zadania realizowane specjalnie na potrzeby tej sprawności, niepowtarzające
się np. przy zdobywaniu stopnia. Kiedy już harcerka / harcerz wymyśli zadania, wybiera opiekuna próby (przyjaciela, kogoś zaufanego), którego zapoznaje z wybranymi zadaniami. Bardzo ważne jest, by opiekunem została osoba, która będzie umiała wspierać i motywować podopiecznego w walce ze słabością. Czas realizacji próby nie powinien być dłuższy niż pół roku. Kiedy osoba zdobywająca sprawność osiągnie cel swoich zmagań, występuje do rady drużyny o jej przyznanie. Wykonanie zadań potwierdza opiekun.

MINI AKTYWNOŚCI KAŻDEGO DNIA 

Pamiętajcie o zrównoważonym rozwoju Waszym i Waszych wychowanków. Nie ograniczajcie się w tym tygodniu wyłączenie do aktywności związanych z siłą ducha. Zadbajcie również o pozostałe sfery rozwoju – “weźcie coś dla siebie” – zrealizujcie mini działanie

 • Siła ciała: Zagraj z rodzicami w grę ruchową z ich dzieciństwa.
 • Siła rozumu: Ułóż jak najwięcej słów używając liter z Twojego imienia i nazwiska.
 • Siała braterstwa: Napisz kartkę z braterskim przesłaniem. Przyklej ją na drzwi.
 • Siała emocji: Uśmiechnij się do siebie w lustrze.
 • Siła ciała: Przygotuj swój własny elektrolit! Codziennie wypijaj 1,5 litry wody. 
 • Siła rozumu: Zagraj z rodziną w “Państwa i miasta”.
 • Siała braterstwa: Wypełnij domowy obowiązek odciążając rodziców.
 • Siała emocji: Wyślij znajomej, znajomemu obrazek/mem, który Cię rozbawił.
W przypadku drużyn Nieprzetartego Szlaku mini wyzwania drużynowi dostosowują do indywidualnych potrzeb i możliwości harcerzy.

AKCJA TYGODNIA SIŁY DUCHA

Wielki Tydzień to wielkie wydarzenia. Wielkie dla całego chrześcijańskiego świata i dla Was osobiście. Zapraszamy Was w środę o godz. 18.00 na wspólną wędrówkę, śledź wydarzenie #zdalneHARCE na Facebooku (link). Poznasz największą Miłość. Poznasz harcerskiego Przyjaciela, który sprawdził się w życiu – wspólne oglądanie Harcerskiej Drogi Krzyżowej z bł. Druhem Wickiem.

Możesz również poznać historię Auggie’go, który potrafił zmienić świat wokół siebie – „Cudowny chłopak” reż. Stephen Chbosky (2017) Zobaczcie koniecznie, jeśli jeszcze nie widzieliście!

KONSPEKT ZBIÓRKI O SILE  DUCHA

W załączniku przygotowaliśmy dla Was konspekt zbiórki zastępu. Omówcie go wraz z zastępowymi podczas Waszej zdalnej rady drużyny zorganizowanej na początku tygodnia i zachęćcie ich do jego realizacji. To gotowiec! Warunkiem powodzenia jest odwaga i działający sprzęt 😉  

Koordynator prac merytorycznych: phm. Teresa Zawadzka, Chorągiew Stołeczna

Witamy Was w tygodniu siły ciała!

Tydzień SIŁY CIAŁA to propozycja, która nie oznacza tylko ruchu i bicia rekordów. Zwrócimy uwagę na to jak zadbać o ciało bardziej kompleksowo. Zdrowe odżywianie, aktywności z rodziną, odpowiednie nawadnianie czy właściwy odpoczynek przestaną być dla Was zagadkowymi pojęciami.  

AKTYWNOŚCI SIŁY CIAŁA KAŻDEGO DNIA

Przygotowaliśmy dla Was i Waszych harcerzy wyzwanie na każdy dzień tygodnia. Codziennie rano skopiujcie/przepiszcie tekst (najlepiej od razu zaplanujcie sobie wiadomości w telefonie na cały tydzień) i wyślijcie wiadomość SMS do Waszych zastępowych. Mamy nadzieję, że na radzie drużyny ustaliliście, że oni przesyłają wiadomość do członków swojego zastępu. Sami również zrealizujcie wyzwania!  😊

TREŚĆ SMS

PONIEDZIAŁEK, 30.03.2020
Wejdź na wydarzenie na Facebooku: Wyzwanie: Ruszamy! o 17.00 i razem z nami się rozruszaj po pracowitym  poniedziałku! Drużyny NS: …Pochwal się zastępowi/drużynie jaki trening…

WTOREK, 31.03.2020
Przez co najmniej 30 min. przed snem czytaj książkę/czasopismo – w wersji papierowej. Pochwal się w zastępie co czytasz. Drużyny NS: …Pochwal się zastępowi/drużynie jaki trening…

ŚRODA, 01.04.2020
Upiecz zdrowe ciastka owsiane dla rodziny lub przygotuj wspólnie z domownikami sałatkę (wszystko z produktów jakie masz w domu). Drużyny NS: Poproś opiekuna, mamę lub tatę aby przez 30 minut przeczytali Ci ciekawą książkę lub czasopismo.

CZWARTEK, 02.04.2020
Postaraj się namówić domowników na wspólną zabawę ruchową. Wymieńcie się w zastępie pomysłami na zabawy. Drużyny NS: jw.

PIĄTEK, 03.04.2020
Zapytaj rodziców lub dziadków (telefonicznie) o stare, domowe sposoby podnoszenia odporności np. syrop z cebuli lub czosnku, imbir itp. Wykonaj jeden z nich i zachęć domowników do stosowania. Podziel się przepisem z zastępem! Drużyny NS: …Podziel się przepisem z zastępem / drużyną

SOBOTA, 04.04.2020
Przygotuj z odpadów (np. kabel, stary sznurek, butelka pet, dętka rowerowa) urządzenie do ćwiczeń, np. skakankę. Pochwal się w zastępie! Drużyny NS: …Pochwal się w zastępie/drużynie!

NIEDZIELA, 05.04.2020
Zacznij używać aplikacji, która będzie mierzyć “czas offline”. Nie korzystaj z urządzeń elektronicznych po 20:00. Drużyny NS: jw.

PROPOZYCJA NA REALIZACJĘ STOPNI I SPRAWNOŚCI

Na początku tygodnia wyślijcie maila lub skontaktujcie się w dogodny sposób z członkami Waszej drużyny i poinformujcie ich o tygodniu siły ciała. Pokażcie im, jakie wymagania z próby na stopień Pionierka/Odkrywca, Samarytanka/Ćwik oraz wybrane sprawności dwu- i trzygwiazdkowe, które proponujemy w #zdalneHARCE, mogą w tym czasie, w całości lub w części, wykonać je w domu. Poinformujcie, inspirujcie, nie nakłaniajcie – Wasi harcerze sami wiedzą, czy znajdą teraz czas na realizację stopni i sprawności. W przypadku drużyn Nieprzetartego Szlaku wymagania na określone stopnie i sprawności drużynowi dostosowują do indywidualnych potrzeb i możliwości harcerzy.

PIONIERKA/ODKRYWCA

 • Racjonalnie organizuję własny czas. 
 • Planuje przebieg dnia, tygodnia.  
 • Zrobiłam/em przegląd swego tygodniowego jadłospisu pod kątem wartości odżywczych, wyciągnęłam/wyciągnąłem wnioski i wprowadziłam/em poprawki na przyszłość.  
 • Znam skutki niedożywienia i przejadania się. Włączyłem się do prowadzenia gospodarstwa domowego.  
 • W trakcie próby przejąłem na siebie dodatkowe obowiązki 

SAMARYTANKA/ĆWIK

 • Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.  
 • Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.  

SPRAWNOŚCI

 1. Rozróżniła / rozróżnił melodię i kroki dziesięciu tańców. 
 2. Uczestniczyła / uczestniczył w zajęciach klubu lub zespołu tanecznego. 
 3. Wzięła / wziął udział w konkursie tanecznym, starając się uzyskać najlepszą ocenę. 
 4. Przeprowadziła / przeprowadził kurs tańca w drużynie lub klasie. 
 5. Zna nazwiska słynnych tancerek i tancerzy. Przedstawiła / przeprowadził sylwetkę jednego z nich na zbiórce zastępu.
 1. Nauczyła / nauczył się poprawnie wykonywać ćwiczenia z wybranego rodzaju gimnastyki. 
 2. Zrozumiała / zrozumiał rolę ćwiczeń gimnastycznych dla organizmu. 
 3. Uczestniczy regularnie w zajęciach wybranej gimnastyki prowadzonych przez fachowca. 
 4. Dobrała / dobrał muzykę do uprawianych przez siebie codziennie ćwiczeń. 
 5. Przeprowadziła / przeprowadził gimnastykę zastępu lub drużyny na obozie lub biwaku, zwracając uwagę na dokładność wykonywania ćwiczeń.
 1. Prawidłowo posługiwała / posługiwał się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do mielenia, garnkami i patelniami, cedzakiem). 
 2. Ułożyła / ułożył urozmaicony jadłospis na kilkudniowy biwak lub na tydzień obozu dla całej drużyny. 
 3. Przygotowała / przygotował dwudaniowy obiad dla rodziny, estetycznie go podając. 
 4. Wybrała / wybrał na biwaku miejsce na kuchnię, urządziła / urządził ją funkcjonalnie.
 1. Rozplanowała / rozplanował i urządziła / urządził blok kuchenny na obozie drużyny lub kilkudniowym biwaku. 
 2. Kierowała / kierował co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie lub na biwaku: układała / układał jadłospisy, gotowała / gotował każdego dnia inną zupę, przygotowywała / przygotowywał dania mięsne i jarskie. 
 3. Poznała / poznał zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych. 
 4. Ułożyła / ułożył wybraną dietę (np. niskokaloryczną, dla cukrzyków) oraz wyliczyła/wyliczył podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety. 
 5. Przygotowała / przygotował młodszych do próby na sprawność „kuchcika”
 1. Włączyła / włączył do swojego postępowania jak najwięcej elementów zdrowego stylu życia (np. zdrowe odżywianie, higiena nauki i pracy, zwalczanie stresu, uprawianie sportu). 
 2. Wskazała / wskazał rówieśnikom korzyści płynące ze zdrowego trybu życia. 
 3. Zorganizowała / zorganizował i przeprowadziła / przeprowadził z drużyną akcję promującą zdrowy tryb życia. 
 4. Potrafi  wymienić metody i ośrodki leczenia uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków. 
 5. Wykorzystuje posiadaną wiedzę na temat uzależnień − od nikotyny, alkoholu i narkotyków − w codziennym postępowaniu i kontaktach z innymi ludźmi.

Słowo „chwat” tworzą pierwsze litery następujących nazw cech charakteru: 

▪ C − cnota (postępowanie zgodne z zasadami moralnymi),  

▪ H − hart (wytrwałość wobec przeciwności losu),  

▪ W − wola (siła woli, umiejętność konsekwentnego dążenia do celu),  

▪ A − altruizm (poświęcanie swoich talentów na rzecz innych),  

▪ T − tężyzna (ćwiczenie sprawnego i wytrzymałego ciała i ducha).  

Aby zdobyć tę sprawność, harcerka / harcerz musi się zastanowić, brak których z wymienionych cech jest jej / jego wadą. Następnie opracowuje zadania (dla każdej litery po jednym), które mogą pomóc w walce z tymi słabościami. Powinny to być zadania realizowane specjalnie na potrzeby tej sprawności, niepowtarzające się np. przy zdobywaniu stopnia. Kiedy już harcerka / harcerz wymyśli zadania, wybiera opiekuna próby (przyjaciela, kogoś zaufanego), którego zapoznaje z wybranymi zadaniami. Bardzo ważne jest, by opiekunem została osoba, która będzie umiała wspierać i motywować podopiecznego w walce ze słabością. Czas realizacji próby nie powinien być dłuższy niż pół roku. Kiedy osoba zdobywająca sprawność osiągnie cel swoich zmagań, występuje do rady drużyny o jej przyznanie. Wykonanie zadań potwierdza opiekun. 

KONSPEKT ZBIÓRKI O SILE  CIAŁA 

W załączniku przygotowaliśmy dla Was konspekt zbiórki zastępu. Omówcie go wraz z zastępowymi podczas Waszej zdalnej rady drużyny zorganizowanej na początku tygodnia i zachęćcie ich do jego realizacji. To gotowiec! Warunkiem powodzenia jest odwaga i działający sprzęt 😉  


wykroki – za każdym razem stawiaj stopę najdalej, jak się da, nie tracąc przy tym równowagi

wyskoki – podskok obiema nogami na raz, aby dotknąć kolanami klatki piersiowej

wymachy rąk – naprzemianstronne w górę i w dół, z prostymi rękami w łokciach

skip A – naprzemianstronne uniesienie kolan do wysokości bioder, kąt prosty w nodze

AKCJA TYGODNIA SIŁY  CIAŁA

Znacie taki taniec plemion maoryskich o nazwie Haka? Nie? To poznacie! Razem przestraszymy wszelkie wirusy! Przygotujcie się na wspólny plemienny groźny taniec. Śledźcie Wydarzenie #zdalneHARCE (link) na Facebooku w czwartek i szykujcie się o godz. 17.30 na wspólne działanie! 

MINI AKTYWNOŚCI KAŻDEGO DNIA 

Pamiętajcie o zrównoważonym rozwoju Waszym i Waszych wychowanków. Nie ograniczajcie się w tym tygodniu wyłączenie do aktywności związanych z siłą ciała. Zadbajcie również o pozostałe sfery rozwoju – “weźcie coś dla siebie” – zrealizujcie mini działanie

 • Siła ducha: Stwórz własnoręcznie kartkę świąteczną – zrób zdjęcie i wyślij ją do dziadków/dalszej rodziny. 
 • Siła rozumu: Stwórz krzyżówkę o tematyce harcerskiej. 
 • Siła braterstwa: Weź udział w JOTI (Jamboree on the Internet): 3-5 kwietnia 2020.
 • Siła emocji: Zapytaj każdego z domowników, jak się dziś czuje. Porozmawiajcie o tym dłużej
 • Siła ducha: Wybierz się na spacer i poobserwuj dokładnie przyrodę. Zachowaj zasady bezpieczeństwa.  
 • Siła rozumu: Ułóż rebus do wybranego punktu Prawa Harcerskiego. 
 • Siła braterstwa: Zadzwoń do babci, dziadka, rodziny. Zapytaj o ich samopoczucie, co u nich słychać. 
 • Siła emocji: Włącz sobie piosenkę, która przywołuje miłe wspomnienia. Wróć myślami do tamtych chwil.  
W przypadku drużyn Nieprzetartego Szlaku mini wyzwania drużynowi dostosowują do indywidualnych potrzeb i możliwości harcerzy.
Koordynator prac merytorycznych: hm. Magdalena Suchan, Chorągiew Łódzka

ZdalneHARCE

„(...)wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań."

PASSWORD RESET

Zaloguj się