zhp.pl

Start Zakres szkoleń

Zakres szkoleń

WprowadzenieSzkolenie chorągwianeSzkolenie hufcowe

Myśląc o kursie, warsztatach lub szkoleniu w zakresie promocji ZHP warto wiedzieć, które tematy są bardziej lub mniej potrzebne danej grupie. W tym celu proponujemy treści, z których można dowolnie skorzystać w swoim planie szkolenia. Przerobienie wszystkich tematów da optymalną wiedzę z zakresu kreowania wizerunku, promowania działań i administracji kanałami informacji odpowiedniej grupie odbiorców.

Ideą szkoleń na poziomie chorągwi jest wdrażanie strategii komunikacji ZHP do hufców. Osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie wizerunku ZHP na poziomie lokalnym są: komendant hufca, instruktor ds. wizerunku i promocji lub szef zespołu promocji.

Zakres kursu dla szefów zespołów promocji hufca:

Wiedza:

 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie sojuszników.

Umiejętności:

 • zarządzanie kanałami komunikacji,
 • rzecznictwo,
 • promowanie.

Zakres specjalistycznych warsztatów modułowych

Dedykowanych dla wędrowników, instruktorów ds. promocji, członków zespołów promocji.

Wiedza wspólna:

 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku.

Grafika:

 • kompozycja w projektowaniu graficznym,
 • praca z Systemie Identyfikacji Wizualnej ZHP,
 • nauka obsługi programów do grafiki rastrowej, wektorowej oraz składu tekstu.

Video:

 • komunikacja video o ZHP,
 • typy klipów i ich przekaz,
 • produkcja,
 • sprzęt video,
 • darmowe zasoby muzyki i kadrów,
 • montaż.

Foto:

 • komunikowanie obrazem o ZHP,
 • zdjęcia z wydarzeń,
 • zdjęcia sesyjne,
 • sprzęt fotograficzny,
 • darmowe zasoby zdjęć,
 • obróbka zdjęć.

Media społecznościowe:

 • portale (odbiorcy, cel, formy i język komunikacji)
 • tworzenie treści,
 • angażowanie, poszerzanie zasięgu, budowanie społeczności,
 • harcerska kultura w internecie,
 • komunikowanie obrazem,
 • statystyki.

Budowa komunikatu:

 • dostosowanie komunikatu do grupy docelowej,
 • zasady dobrego komunikatu,
 • kanały komunikacji,
 • konstruowanie komunikatu w sytuacji kryzysowej.

Zakres warsztatów dla komendantów i komend hufców:

Wiedza:

 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie sojuszników.

Umiejętności:

 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • promowanie.
 • rzecznictwo,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach,
 • autoprezentacja.

Zespół promocji hufca jest odpowiedzialny za wizerunek kreowany przez członków hufca. Najlepszą metodą kształcenia wizerunkowego będzie więc czynne uczestnictwo w kształceniu drużynowych – na kursach metodycznych i przewodnikowskich. Ten sam standard może być stosowany dla warsztatów z wędrownikami, instruktorami komend szczepów lub innych zespołów instruktorskich hufca.

Zakres warsztatów

Wiedza:

 • repozycjonowanie wizerunku,
 • marka ZHP,
 • odbiorcy,
 • świadome i niekontrolowane budowanie wizerunku,
 • autoprezentacja,
 • harcerska kultura w internecie,
 • grzechy wizerunku.

Umiejętności:

 • komunikacja obrazem,
 • komunikacja słowem,
 • promowanie.

PASSWORD RESET

Zaloguj się