zhp.pl

, / 0

Wydarzenia międzynarodowe

UDOSTĘPNIJ
Start Współpraca zagraniczna Wydarzenia międzynarodowe

Związek Harcerstwa Polskiego współpracuje z wieloma organizacjami członkowskimi WOSM i WAGGGS, zwłaszcza w regionie europejskim i subregionie środkowoeuropejskim. Utrzymujemy ścisłe kontakty z władzami WAGGGS i WOSM, wielokrotnie gościliśmy w Polsce przedstawicieli europejskiego i światowego szczebla tych organizacji. Przedstawiciele ZHP uczestniczyli w konferencji europejskiej i światowej WOSM (w 2013 w Berlinie i 2014 r. w Lublanie) oraz w konferencji światowej WAGGGS w 2014 r w Hongkongu. Każdego roku harcerki i harcerze wyjeżdżają na obozy zagraniczne i uczestniczą w zlotach skautowych, takich jak InterCamp, Jamboree, Roverway czy Moot. Gościmy także skautki i skautów na obozach w Polsce.

JOTI – Jamboree on the Internet

Jamboree on the Internet to wydarzenie, które odbywa się każdego roku w trzeci weekend października. Skautowy świat łączy się wtedy w Internecie, a tysiące skautek i skautów z różnych krajów spotykają się na czacie. W 15. JOTI wzięło udział około 50 tys. użytkowników, w tym kilkuset z Polski.

Zloty InterCamp

Od kilku lat uczestniczymy w zlotach InterCamp. Są to międzynarodowe spotkania liczące około 3 tys. uczestników z 10 krajów (Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Czechy, USA, Kanada, Polska). Odbywają się zawsze w okresie Zielonych Świątek, a ich organizatorami są związki skautowe z krajów wchodzących w skład międzynarodowego stowarzyszenia InterCamp – ZHP jest jego członkiem od 2009 r. W latach 2010 i 2011 w zlocie InterCamp wzięło udział ok. 400 harcerzy z ZHP, reprezentujących 15 hufców. Ponadto 50 instruktorów pełniło służbę jako IST, czyli międzynarodowa obsługa, która prowadzi zajęcia programowe, odpowiada za bezpieczeństwo i pracuje w zespole logistycznym. ZHP będzie gospodarzem Zlotu InterCamp w 2015 r.

Zloty Skautów i Skautek Europy Środkowej

Międzynarodowe zloty skautów z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) i ich gości odbywają się cyklicznie od 1997 r. (wcześniej odbyły się dwie takie imprezy: w 1931 r. w Pradze (Czechy) i w 1935 r. w Spale (Polska). Gospodarzami zlotu są po kolei kraje Grupy Wyszehradzkiej. Ostatni raz ZHP było gospodarzem zlotu „Silesia” w 2008 r. w Chorzowie. W 2010 r. uczestniczyliśmy w zlocie „ConCordia” w parku skautowym Sztrilich Pál nieopodal Budapesztu na Węgrzech, w 2012 w Kráľovej Lehocie w Słowacji, a w 2014 w czeskim Doksy. W 2016 roku to Polska będzie gościła skautów na  Zlocie Skautów Europy Środkowej w województwie Dolnośląskim.

Światowe Jamboree Skautowe

Światowe Jamboree Skautowe (World Scout Jamboree, WSJ) jest imprezą Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wymyśloną i zaprogramowaną dla młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych (NSO) zrzeszonych w WOSM. Światowe Jamboree Skautowe jest organizowane przez narodową organizację skautową – członka WOSM (w Polsce – Związek Harcerstwa Polskiego) lub grupę NSO, która została wybrana przez Światową Konferencję Skautową. Światowy Komitet Skautowy i Biuro Światowe WOSM nadzorują przygotowania do Jamboree oraz udzielają wsparcia organizatorowi w organizacji i przeprowadzeniu zlotu.

PASSWORD RESET

Zaloguj się