XXXIV Rajd Andrzejkowy „Ostatnie życzenie”

Lubelskie rajd
Harcerze starsi, Instruktorzy, Wędrownicy

Opis wydarzenia

3-dniowy rajd pieszy z dwoma noclegami w warunkach turystycznych. Rajd będzie trwał od piątku po południu do południa w niedzielę. W tym roku bawimy się w wiedźmińskich klimatach mistrza polskiego fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Zapraszamy Was do wspólnego zwalczania niebezpieczeństw kryjących się w gęstych lasach i napadających na biednych kmiotków. Będą również śpiewy i ballady mistrza Jaskra, a nie zabraknie też okazji do zaprezentowania swojej biegłości w sztukach harcerskich.

Warunki uczestnictwa

* W rajdzie mogą brać udział patrole 5-15 osobowe.

* Uczestnikami rajdu mogą być osoby w wieku powyżej 13 lat.

* W składzie każdego patrolu musi znaleźć się pełnoletni opiekun, który bierze udział w całym rajdzie na prawach uczestnika.

* Opiekun patrolu składającego się z więcej niż 10 uczestników nie musi wpłacać wpisowego.

* Na wydarzenie zapraszamy patrole reprezentujące środowiska starszoharcerskie i wędrownicze z całej Polski.

Miejsce wydarzenia

Trasa rajdu przebiegać będzie przez tereny województwa lubelskiego, w szczególności okolice Puław i Kazimierza Dolnego, m.in przez malownicze wąwozy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego