Wyprawa do Monte Cassino

Za granicą przedsięwzięcie
Harcerze, Harcerze starsi, Instruktorzy, Wędrownicy

Wyprawa na główne uroczystości.