Wyprawa do Mauthausen-Gusen

Za granicą przedsięwzięcie
Harcerze, Harcerze starsi, Instruktorzy, Wędrownicy

Wyprawa na główne uroczystości.