Wędrownicza Watra 2023

Pomorskie zlot
Wędrownicy

Opis wydarzenia

Już za moment wypływamy! Weź swoich przyjaciół i w drogę! Chwyć linę i ciągnij, ile sił. Samemu ciężko? Hej, Wy tam - Pomóżcie tu! Wiem, że ręce bolą, ale spójrzcie hen za horyzont! Tylko razem uda nam się dopłynąć tam, gdzie wschody słońca są jeszcze piękniejsze. Zatem żagle w górę – płyniemy na szerokie wody!

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem zlotu mogą być: a) członkowie drużyn (patroli) wędrowniczych (w wieku 15 – 21 lat lub osoby rozpoczynające we wrześniu 2023 roku naukę w szkole ponadpodstawowej), liczących od 5 do 15 osób (po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendą Wędrowniczej Watry 2023 istnieje możliwość zgłoszenia patrolu o innej liczbie osób), wpisanych do ewidencji ZHP, z opłaconymi składkami członkowskimi do III kwartału 2023 włącznie;

Miejsce wydarzenia

HBO Czernica