Wędrownicza Watra 2021

Zachodniopomorskie zlot
Wędrownicy

Wędrownicza Watra to cały rok harcerskiej pracy w postaci pełnionej przez drużyny służby oraz organizowanych obozów wędrownych. To właśnie one pozwalają na dobre przygotowanie do tego wyjątkowego wędrowniczego spotkania, jakim jest sierpniowy zlot „Wędrownicza Watra”.

W tym roku nasze programowe cele skupiają się wokół hasła „Morze Możliwości”. Wspólnie zastanowimy się jakie możliwości nas otaczają, czy musimy korzystać ze wszystkich i jak stworzyć morze możliwości.

Każde nasze działanie to morze możliwości. W naszym życiu, pracy, szkole, na uczelni, w śródrocznej pracy w drużynach czy na obozach wędrownych. Możemy osiągnąć to, co chcemy, mamy wiele możliwości i dróg do realizacji postawionych celów. Jedyne co nas ogranicza to wyobraźnia. Możemy robić rzeczy, które z pozoru trudne, po przepłynięciu morza możliwości są realne do osiągnięcia. Możemy wszystko, a razem jeszcze więcej.

Obecnie świat stoi w obliczu wielu wyzwań, którym musi stawić czoła. Trzeba tylko wyjść w świat, zobaczyć, pomyśleć i działać. Naszym morzem możliwości jest również odpowiadanie na wyzwania dotyczące społeczeństwa, klimatu, fake newsów czy ekonomii. Bądźmy inicjatorami zmian.

Na program zlotu składa się kilka elementów:

  • Program WĘDROWNICZY, czyli zajęcia tworzone przez wędrowników dla wędrowników.
  • Program OGÓLNOZLOTOWY, czyli ceremonie rozpoczęcia i zakończenia, koncert oraz spotkania przy Watrze.
  • Program FAKULTATYWNY, czyli działalność kawiarenek i centrów tematycznych, które będą oferować program poranny, wieczorny oraz w ramach bloków zajęciowych.
  • Program EKSPERCKI, czyli zajęcia ze specjalistami i ekspertami w swoich dziedzinach.

PAMIĘTAJ, ŻE TO OD CIEBIE ZALEŻY, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ PROGRAM WĘDROWNICZEJ WATRY 2021 ORAZ JAK BARDZO Z NIEGO SKORZYSTASZ.